Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Hoofdartikelwoensdag, 1 maart 2017

Vrijheid onderwijs en GroenLinks
Het is verkiezingstijd en GroenLinks zit er flink mee in de maag: wat te doen met de onderwijsvrijheid zoals geformuleerd in artikel 23 van de Grondwet? Op het congres van december werd met een kleine meerderheid een motie aangenomen die gelezen kan worden als een oproep om de vrijheid van onderwijs op te doeken. Het partijbestuur heeft geprobeerd te voorkomen dat de motie werd aangenomen, maar dat is niet gelukt. De partij werd in en buiten de politiek flink aangesproken op het meerderheidsstandpunt. In eigen kring is er ook veel moeite met de motie.
De partij probeert het onderwerp wat kleiner te maken: leden worden opgeroepen een bijdrage te leveren aan de discussie, op de websites staan verhalen die proberen nuances aan te brengen in de standpunten en er is een bijeenkomst over de vrijheid van onderwijs gepland. Lekker ver weg, op 20 mei. Het maartnummer van het blad van De Linker Wang, een aan GroenLinks gelieerde beweging voor 'inspiratie, religie en politiek met compassie' geeft een beschrijving van de positie van de vrijheid van onderwijs binnen de partij onder de opmerkelijke kop: 'Onderwijsvrijheid prikkelt GroenLinks'. In het artikel wordt gesteld dat er 'verwarring' is over wat de motie precies beoogt, 'ook in combinatie met de duiding van het partijbestuur'.
Ziehier de pogingen van het partijbestuur om de gevolgen van het aannemen van de motie wat kleiner te maken: niet artikel 23 weg, maar aanpassen. Die pogingen kunnen niet de brute en ongenuanceerde passages wegpoetsen. Bijvoorbeeld: 'Artikel 23 dient te worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd'.
Een en ander is onderbouwd met de opvatting: 'de scheiding tussen kerk en staat mag strikter. Dat de overheid religieus onderwijs financiert is niet van deze tijd en in strijd met deze scheiding.'
Het blad van De Linker Wang getuigt in een artikel van dezelfde inhoudelijke narigheid. Daar staat, bijvoorbeeld: de 'meer levensbeschouwelijk-religieuze invulling van artikel 23 (...) ontwikkelde zich pas in de jaren ná 1920.' Dat is natuurlijk onzin. De reden van bestaan van de confessionele scholen lag precies in de 'levensbeschouwelijk-religieuze' overtuigingen. Artikel 23 is een bevestiging van het goed recht van die reden. GroenLinks wil niet meer en niet minder dan dat goed recht opdoeken. Erger: iedereen moet naar de staatsschool en wie daar bovenop 'religieus’ onderwijs wil, moet dat zelf bekostigen - de elite-school voor kinderen uit christelijke gezinnen is geboren. Dit alles in een partij die discriminatie wil bestrijden en die segregatie in onderwijs wil tegengaan.
Het is begrijpelijk dat het partijbestuur probeert de motie in haar uitwerking te minimaliseren, ook omdat de motie vooral een afrekening lijkt te zijn van rancuneuze mensen voor wie geloof/religie een pijnpunt is in de biografie.
De affaire komt het partijbestuur niet echt goed uit: verkiezingstijd. Maar het helpt niet de uiteindelijke keuzes uit te stellen tot in mei. Er moet nu duidelijkheid komen over wat het partijbestuur doet met de tweedeling in de partij zoals die bleek op het ledencongres.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties