Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelvrijdag, 3 maart 2017

Scepsis moet niet overgaan in cynisme
Het hoofdkwartier van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg is voor veel Europeanen de belichaming van wat die burgers fout vinden aan de samenwerking in EU-verband.
Er is kritiek op, bijvoorbeeld, de besluitvorming in de hoofdstad van Europa - burgers hebben het gevoel dat ze niets hebben in te brengen. Er is ook het gevoel dat in Brussel de vriendjespolitiek overheerst en dat er allerlei onaangenaamheden plaatsvinden die niet of nauwelijks in de openbaarheid komen.
De critici van Europa hebben helaas (deels) gelijk. Denk aan de benoeming van Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Die was het sluitstuk van een maandenlange politieke strijd. Inhoudelijke argumenten waren ondergeschikt aan politiek-strategische. Of denk aan de benoeming van de Italiaan Antonio Tajani als voorzitter van het Europees Parlement. De verkiezing maakte deel uit van hoog politiek spel, onder meer met en rond de Belg Guy Verhofstadt. Deze nam deel aan de verkiezingsstrijd maar trok zich terug na onderhandelingen tussen de christendemocraten en liberalen in het parlement. De persoon van Tajani was niet onbesmet. Hij had als Eurocommissaris voor industrie (2010-2014) weinig of niets gedaan met gegevens over wat later het dieselschandaal is gaan heten.
Een enquêtecommissie van het Europees Parlement heeft onderzoek gedaan naar het dieselschandaal. Na tientallen bijeenkomsten met onder meer de auto-industrie en lidstaten is komen vast te staan dat de fraude met de uitstoot van schadelijke stoffen mogelijk is geweest door falend beleid van de lidstaten en van Europa. Kort gezegd komt het er op neer dat noch de regeringen van Europese landen, noch de Europese Commissie, waarvan de huidige voorzitter van het parlement deel uitmaakte, zich aan de wet heeft gehouden. De auto-industrie in bijvoorbeeld Duitsland heeft nauwe betrekkingen met politici. Dat leidde tot onder meer het opschorten van maatregelen en/of het onder de pet houden van de feiten omtrent de uitstoot.
De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. Ook niet in hun consequenties. De Europese milieudienst heeft bekendgemaakt dat per jaar meer dan zeventigduizend Europeanen voortijdig overlijden als gevolg van stikstofoxiden, afkomstig uit auto’s. De commissie concludeert dat een Europese toezichthouder nodig is, maar die komt er waarschijnlijk niet. De lidstaten willen de anti-Europese sentimenten aanwakkeren door nog meer bureau-cratie te organiseren. Hoe de auto-industrie dan te bewegen om minder vervuilende auto’s te maken, is vooralsnog onduidelijk.
Het is van belang vast te stellen dat de gemiddelde Europese burger niet veel doet om de vervuiling te verminderen: er wordt gretig sneller en dus vervuilender gereden op wegen waarvan de maximumsnelheid omhoog is gegaan. Een verwijt richting de industrie, regeringen en Europese Commissie is terecht, maar de vinger wijst ook naar de burger die ondanks de vele ontijdige doden, rustig hard blijft rijden.
Er is veel reden om sceptisch te zijn over van alles: Europese regeringen, de Europese Commissie en over de hardrijders. Maar scepsis moet niet overgaan naar cynisme of onverschilligheid. Die leiden uiteindelijk tot nog meer ellende.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties