Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldonderdag, 9 maart 2017

Afbraak instituties niet alleen bij PVV
Als we Wilders mogen geloven, glijdt Nederland af naar een soort bananen-republiek. Veel politici zijn bij Wilders geen knip voor de neus waard: de bevolking is haar land afgenomen, de rechtspraak deugt niet, de minister-president moet eindelijk eens normaal doen en het parlement is een nep-parlement.
Er lijkt achter deze aanvallen op de instituties een strategie te zitten. Bijvoorbeeld om 'het volk' te verleiden tot negatieve gedachten en oordelen over de manier waarop Nederland staatsrechtelijk, juridisch en maatschappelijk is georganiseerd. Als de onvrede daarover er eenmaal is, hoeft Wilders niet veel meer te doen om kiezers aan zich te binden. Hij durft het tenminste te zeggen en hij zal alles wat niet deugt, aanpakken.
Instituties zoals de rechtbank en het parlement zijn instrumenten van en voor ordening van de samenleving. Die ordening is nodig om, bijvoorbeeld, duidelijkheid te scheppen in rechten en plichten. De instituties beschermen tegen willekeur, zorgen voor stabiliteit en bieden zekerheid over wat wel en niet kan of mag ten opzichte van bijvoorbeeld minderheden.
Aanvallen op de instituties kunnen uiteindelijk leiden tot verwarring, afbraak en chaos. Die omstandigheden zijn de gewenste voor iemand die uit is op macht. Niet langs de gebaande wegen van de democratie en haar instituties, maar via de harde lijn van de alleenheerschappij.
De waarschuwingen tegen dergelijke ontwikkelingen komen vooral naar aanleiding van het optreden en het 'programma' van Wilders. En dat is terecht. Niemand in ons land is zo cru in het veroordelen, onderuithalen of schofferen van instituties en mensen die in die instituties functioneren als Wilders.
Het is niet alleen de PVV die de regels van de democratie en haar instituties aanvalt. De VVD is al een aantal jaren bezig met voorbereidingen die leiden tot aantasting van de rechtstatelijkheid. Een voorbeeld is de door de VVD gewenste beŽindiging van de toetsing door rechters van wetten aan internationale verdragen. Hierdoor kunnen minderheden ernstig in de knel komen. Dat kan zijn in het kader van mensenrechten of rechten van het kind. De VVD is ook de partij die tegenstander is van een constitutioneel hof, een instantie die wetten toetst aan de grondwet. De Eerste Kamer, die onder meer geacht wordt toe te zien op de kwaliteit van wetgeving, staat bij de VVD ook niet in hoog aanzien. Als de Eerste Kamer te politiek wordt in de ogen van, bijvoorbeeld, de Tweede Kamer, dan moet de Eerste Kamer maar worden opgedoekt, vond VVD'er Halbe Zijlstra al in 2013. Wie dat vindt, moet in ieder geval een constitutioneel hof als institutie voor checks and balances willen hebben.
Als aan alle wensen van de VVD wordt voldaan, vindt er een soort aardverschuiving plaats in de rechtsstaat Nederland. Een kenmerk daarvan is de toenemende macht van de politiek in de Tweede Kamer, zonder voldoende controlemogelijkheden.
De VVD en andere partijen hebben in verkiezingsprogramma plannen opgeschreven die in strijd zijn met de rechtsstaat. In al het rumoer rondom de verkiezingen is het daarover opvallend stil. Dat is een treurig teken: het wordt steeds 'gewoner' om ongewone en ontoelaatbare dingen te willen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties