Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelzaterdag, 11 maart 2017

Waarheid in teken van het goede
I n het proces tegen Jezus stelt de Romeinse gouverneur Pilatus vragen over de identiteit van Jezus. De eerste vraag aan Jezus is: 'Bent u de koning van de joden?´ Jezus geeft geen direct antwoord maar stelt een wedervraag: 'Bent u zelf op die gedachte gekomen of hebben anderen u dit over mij gezegd?´ Pilatus reageert: 'Ik ben toch geen jood.´ Ofwel: hoe zou ik op de gedachte kunnen komen? Pilatus vraagt vervolgens: 'Waarom bent u hier? Wat heeft u gedaan dat uw volk en de hogepriesters u aan mij hebben overgeleverd?´ Dan zegt Jezus iets over zijn koningschap. 'Dat is niet van deze wereld. Als dat wel bij de wereld zou horen, hadden mijn mensen mij wel beschermd, om te voorkomen dat ik zou worden overgeleverd.´ Pilatus concludeert: 'Dus u bent koning?´ Toen zei Jezus over zichzelf: 'Ik ben naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.´ Daarop sprak Pilatus de woorden: 'Maar wat is waarheid?´
Deze woorden hebben in het verband van het verhoor, door de gouverneur van de hogepriesters en anderen die van Jezus af wilden, een eigen betekenis. In de loop van de tijd zijn deze woorden in allerlei omstandigheden gebruikt. Er is een gemeenschappelijk kenmerk: er is onduidelijkheid over wat de waarheid is. Soms klinken deze woorden als relativering. Dat is bij Pilatus het geval. Hij ziet als niet-jood anders tegen de dingen aan en zegt eigenlijk: jullie joden hebben een eigen waarheid en Jezus heeft dingen gezegd die kennelijk niet passen in jullie waarheid. Het zij zo.
Soms zijn de woorden 'wat is waarheid?´ een uiting van onvermogen. De één zegt dit en de ander zegt dat. Wie spreekt de waarheid? Die vraag is de afgelopen maanden veelvuldig gesteld. Regeringen, belangengroepen en anderen verspreiden desinformatie, politici bedenken nieuws, vermoedens worden gepresenteerd als feiten, en feiten worden verdoezeld. De gevolgen zijn groot. Wantrouwen, verdachtmakingen en onzekerheid bewerken onrust, angst en ten slotte onverschilligheid.
Waarheid gaat over of iets wel of niet het geval is. Daarover moet duidelijkheid komen - de waarheid of niet de waarheid. Precies daar ligt het grote, actuele probleem. Welke berichten kloppen en welke verhalen zijn uit de duim gezogen? Wie en wat kunnen we nog geloven en vertrouwen?
Het verhaal van Jezus en Pilatus laat zien dat als er geen antwoord wordt gegeven op de waarheidsvraag en als niet naar waarheid wordt gehandeld, er doden vallen.
Het spreken en doen van de waarheid is een voorwaarde voor een geordende samenleving. We zien de ontwrichtende werking van leugens en bedrog, van propaganda en haatzaaien.
De vraag naar de formele waarheid - iets is zo of niet - is verbonden met een ´grotere´ waarheid, namelijk het doen van de waarheid, het leven in de waarheid. Daarover heeft Jezus het als hij tegen Pilatus zegt: 'Wie de waarheid is toegedaan luistert naar mij.´
Met Jezus is de grootste waarheid in de wereld gekomen. Wie naar die waarheid luistert, ondergaat een verandering in zeggen en doen. De waarheid waarvan Jezus getuigt, zet mensen en dingen op hun plaats, namelijk in het perspectief van het goede.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties