Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Cultuurvrijdag, 31 maart 2017

Snekers studeren in kwart eeuw 250 gospels in
Sneek - Ronde getallen, ze horen bij een jubileum. Vijftig zangers uit Sneek en omgeving hebben 25 jaar lang tien nieuw gospels ingestudeerd. Een greep uit die 250 songs is morgenavond te beluisteren in de Zuiderkerk.
Alle liederen zijn niet voor het voetlicht te brengen, zegt Sietske Klaren van gospelkoor Signalen. Dat zou een dag in beslag nemen. Voor het zilveren jubileum zijn de mooiste uitgekozen. ,,In soad ferskes út de âlde doaze", voorspelt Klaren. Bovendien is het concert een mooie afspiegeling wat er zich de afgelopen kwart eeuw heeft afgespeeld in de wereld van de gospelmuziek.
Lief en leed
Klaren is een van de vijftien leden die al vanaf de oprichting bij Signalen zit. ,,Wy sjonge net allinnich mei elkoar, mar diele ek 'lief en leed’ mei elkoar. Dat krijst as’t elkoar alle wiken trefst."
Ze heeft de functie van manager en regelt de ongeveer tien optredens per jaar. Het koor ontstond in 1992 na het opheffen van een theatergroep in de gereformeerde Zuiderkerk. ,,Der waarden destiids 300 brieven ferstjoerd en dêrop réagearden tritich", weet Klaren nog goed. Algauw steeg het aantal leden tot vijftig en werd er zelfs een ledenstop ingesteld voor het, toen nog, jongerenkoor. Een paar jaar geleden is die naam eraf gehaald. Signalen presenteert zich tegenwoordig als gospelkoor. ,,Wy binne allegearre wat âlder wurden. Ik tink dat de gemiddelde leeftyd no wol 50-plus is", schat Klaren in. Ook een ledenstop is niet meer nodig. Al jaren schommelt het aantal leden rond de 45.
Niet alleen de leeftijd ligt wat hoger dan in het begin, het koor trekt al jaren gelovigen van alle gezindten. Sinds september staat het koor onder leiding van dirigent Erwin de Ruijter uit Bolsward die onder meer ook het gospelkoor Lord’s Moor Singers uit Heerenveen onder zijn hoede heeft. Daarvoor sloeg Wilco Kloosterman het koor ruim tien jaar. Van 1992 tot 2007 had Akke Bosma de leiding, die het koor vorig jaar ook tijdelijk leidde.
Doel van het koor is om op een enthousiaste wijze het evangelie over te brengen. Als symbool gebruikt het koor een vuurtoren, dat een signaal weergeeft. ,,Wy wolle it signaal fan it leauwen útdrage", legt Klaren uit.
Na het jubileum komt Signalen met een nieuwe themadienst om jongeren weer in de kerk te krijgen. ,,Dat is in hiele klus. Wy kinne se sels net by ús koar belûke, mar wy besykje it wol", zegt Klaren.
Het koor wordt steevast begeleid door de eigen pianist Paul Horjus. Voor het jubileum is er een combo aangetrokken bestaande uit een drummer en twee gitaristen.
Het jubileumconcert van gospelkoor Signalen is zaterdag 1 april in de Zuiderkerk van Sneek, 19.30 uur

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties