Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelwoensdag, 12 april 2017

Is niet-leven oplossing voor een slecht leven?
De gemeente Rotterdam voert beleid om echtparen die 'kwetsbaar´ zijn, te bewegen om anti-conceptie te gebruiken. Het doel daarvan is: het voorkomen dat er kinderen worden geboren die in dat gezin hele slechte kansen hebben. Het gaat om een proef met 116 vrouwen. In gesprekken probeert de gemeente de vrouwen te laten inzien dat het niet verstandig is om kinderen te krijgen. En dat dus het gebruik van anti-conceptie middelen als het spiraaltje nodig is.
Iets meer dan de helft van het aantal vrouwen met wie gesprekken zijn gevoerd, hebben besloten anti-conceptie toe te passen. Anderen denken er nog over na.
De gemeente steekt veel energie in het project. De achtergrond is dat naar het oordeel van de gemeente er te veel kinderen worden geboren in gezinnen waar veel problemen zijn. Die zijn van velerlei aard: sociaal zwak, mentaal zwak, of geestelijk ziek, verslaafd of anderszins. De kansen voor kinderen die in deze omstandigheden worden geboren, zijn slecht. Soms zo slecht, dat besloten wordt tot uithuisplaatsing. In enkele gevallen werden al voorbereidende maatregelen getroffen tijdens de zwangerschap: uithuisplaatsing direct na de geboorte.
De problematiek beperkt zich niet tot Rotterdam. In het hele land leven probleemgezinnen en moeten kinderen in slechte omstandigheden opgroeien. De Rotterdamse aanpak lijkt positief: vrouwen krijgen geen kinderen, uit vrije wil.
Dat laatste is overigens ingewikkeld: een kenmerk van vrouwen om wie het gaat is nogal eens dat de wil een probleem is. Overhalen of gehoorzamen lijken in die omstandigheden betere woorden.
Het streven van de gemeente Rotterdam lijkt positief. Vreselijke narigheid bij kinderen wordt voorkomen, omdat er geen kinderen zijn. Het Rotterdamse initiatief maakt concreet wat elders in de samenleving wordt besproken: mag de overheid omwille van (toekomstige) kinderen zo vergaand ingrijpen in het leven mensen. Ja, zeggen vooral mensen die in hun werk het leed zien van kinderen voor wiens lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt gevreesd. Dat ja kán inhouden dat de overheid anti-conceptie of sterilisatie oplegt.
De discussie hierover doet velen denken aan de verplichte geboortebeperking in de nazi-tijd. Dat legt een grote druk op de discussie. En terecht. Wie of wat is de overheid om zó in te grijpen? Bijkomende vragen gaan over de criteria: welke omstandigheden maken het verantwoord om te voorkomen dat er kinderen worden geboren? En wie definieert die omstandigheden? Of: wat is de maatschappelijke en politieke borging tegen misbruik van macht of overreding?
Gesprekken met hulpverleners en rechters over de problematiek maken duidelijk hoe ernstig de problemen kunnen zijn in de bedoelde gezinnen. Een categorisch ja of nee lijkt geen recht te doen aan de ingewikkeldheid van de problematiek. Tegelijkertijd: is uithuisplaatsing niet een alternatief? Maar is de bescherming van kinderen tijdens de zwangerschap niet vaak al noodzakelijk, luidt de wedervraag.
Achter dergelijke overwegingen schuilt de overtuiging dat niet-leven een 'oplossing´ is voor het leven dat slecht geleefd gaat worden. Hierover moeten ernstige vragen worden gesteld.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties