Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelwoensdag, 19 april 2017

Goede Vrijdag: buiten het vanzelfsprekende
De beschrijving van Goede Vrijdag in het Johannes-evangelie is een samenballing van gebeurtenissen waarvan een deel pas na herlezen en herlezen iets laat zien van de betekenis. Neem de rol van Pilatus, de Romeinse gezagdrager. Die zag niets kwaads in Jezus. Maar priesters en bewakers schreeuwden: kruisigen. Pilatus herhaalt: ik zeg dat Hij onschuldig is. Maar joden zeiden: hij heeft zichzelf de Zoon van God genoemd; volgens onze wetten moet Hij sterven. Pilatus werd bang: was Jezus dan toch een bedreiging voor hem, als Romeins gezagdrager? Hij nam Jezus apart: waar komt u toch vandaan? Jezus zweeg. Pilatus werd onrustig: weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of te kruisigen? Jezus gaf toen wel antwoord: U zou geen macht over mij hebben als God u die niet gegeven had. En: de grootste schuld ligt bij hem die mij aan u heeft overgeleverd. Pilatus werd door die woorden diep getroffen en probeerde te bedenken hoe hij Jezus zou kunnen vrijlaten. Maar de menigte bleef schreeuwen: als u Jezus vrijlaat, bent u ontrouw aan de keizer. Die woorden brachten hem ertoe op de rechterstoel te gaan zitten: moet ik uw koning doden? Hij is niet onze koning, kreeg Pilatus als antwoord. We hebben maar n koning, en dat is de keizer. Uiteindelijk zwichtte Pilatus voor beschuldigingen dat hij tegen de keizer zou handelen als hij Jezus zou vrijlaten. Zo kwam het oordeel, de kruisiging, tot stand.
Wat gebeurt hier precies? Ziet Pilatus iets goddelijks in Jezus? En: waarom laat hij het opschrift: Jezus van Nazareth, koning der joden in drie talen opschrijven, op een bord aan het kruis: Hebreeuws, Latijn en Grieks. Ofwel: de hele bekende wereld. Er kwam protest: Hij is het niet, maar hij zegt dat hij het is. Pilatus is resoluut: Wat ik geschreven heb, blijft staan. Pilatus heeft de wereld bekend gemaakt dat de koning van de joden is gekruisigd. Aan de hele wereld. Speelt hij zonder het te beseffen een rol in verspreiding van het evangelie?
Of neem dat zinnetje over de soldaten die de bovenkleding van Jezus verdeelden, maar het onderkleed verdobbelden: dat was naadlos geweven en kon niet worden verdeeld zonder het kapot te maken. Dat zinnetje verwijst naar Jezus als hogepriester. De hogepriester in Jeruzalem droeg immers zo’n kleed. Het zinnetje verwijst ook naar psalm 22 van David: ze hebben mijn kleren verdeeld en ze lootten wie mijn mantel mag hebben.
Of neem de mededeling dat Jezus naar een plaats buiten de stad werd gebracht, Golgotha. Die mededeling verwijst naar de bepalingen van het offerfeest van de Grote Verzoendag. In de joodse wetten staat dat dit offer buiten de stad moest worden gebracht. En aan dit offerfeest was geen maaltijd verbonden. De schrijver van de Hebreenbrief legt het verband met het offer van Jezus in zijn dood en het offer op Grote Verzoendag: wie Jezus in diens offer wil volgen, komt buiten de stad terecht. Dat wil zeggen: buitengesloten van de gemeenschap en er is geen maaltijd. Wie Jezus volgt als geofferde, zal de smaad dragen die Jezus droeg. De schrijver vervolgt: wij horen immers niet thuis in deze wereld, wij kijken uit naar de toekomstige stad.
Goede Vrijdag vieren is niet vrijblijvend; die dag herdenken reikt in denken en doen tot ver buiten al het bekende en vanzelfsprekende.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties