Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiovrijdag, 19 mei 2017

Misdaad heeft vrij spel in Zuidwesthoek
Sneek - De georganiseerde misdaad heeft bijna vrij spel in Zuidwest-Fryslân. Dat concluderen twee onderzoekers van de Politieacademie in een gisteren uitgebracht rapport. 'Met pijn en moeite kan er zo nu en dan lokaal capaciteit worden ingezet voor opsporingsonderzoeken naar bijvoorbeeld drugscriminelen. De consequenties zijn hard: riante criminele kansen voor de georganiseerde misdaad en nauwelijks of geen steun voor wijkagenten die dit soort misdaad agenderen', staat in een van de conclusies.
Voor intern onderzoek naar de lokale betekenis van basisteams zijn drie teams onder de loep genomen, waaronder dat van Sneek. Het is de tweede studie in een meerjarig onderzoeksprogramma. Wijkagenten en andere medewerkers van basisteams zien van dichtbij veel georganiseerde misdaad die niet door de politie wordt aangepakt. Interne bureaucratie en een gebrek aan rechercheurs spelen hierin een belangrijke rol. Dat ondermijnt de lokale effectiviteit van de opsporing in hoge mate, stellen de onderzoekers.
Aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit komt de politie Sneek, net als in de andere onderzochte teams in Delfshaven (Rotterdam) en De Kempen (Noord-Brabant), amper toe. Die heeft weinig prioriteit, mede doordat die nauwelijks op het netvlies van het lokaal bestuur staat, aldus de onderzoekers. In Sneek is de politie een groot deel van de tijd kwijt aan een reeks evenementen, zoals de Sneekweek, en toerisme, wat hoger op de politiek-bestuurlijke agenda staat, valt in het rapport te lezen. Drugscriminaliteit en witwassen worden wel waargenomen, maar de omvang is onduidelijk. De kansen voor georganiseerde criminelen zijn in elk geval riant, concluderen de onderzoekers uit veldwerk.
Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân herkent zich niet in het beeld dat er nauwelijks prioriteit zou worden gegeven aan bestrijding van zware criminaliteit in zijn gemeente. Volgens hem is die prioriteit er wel, en gaat justitie daarover. Vorig jaar zijn er in zijn gemeente nog 55 aanhoudingen geweest in verband met drugsgerelateerde criminaliteit. Verder merkt hij op dat zijn gemeente voor zomer-evenementen juist extra agenten van andere teams ter beschikking krijgt, onder meer om kleine criminaliteit tegen te gaan. Apotheker is het er wel mee eens dat binnen de politie signalen vanuit de teams beter doorgegeven kunnen worden aan bijvoorbeeld de recherche. ,,Soms houden ze informatie voor elkaar achter, dat kan natuurlijk niet."
Arrestantenvervoer
Een probleem in het team Sneek is ook het grote verzorgingsgebied, waartoe de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel behoren. Op 144.000 inwoners beschikt het team over 170 voltijdskrachten, maar over slechts achttien wijkagenten. Politieagenten in het basisteam Sneek maken in het buitengebied geen arrestanten bij geweld, omdat het vervoer naar Leeuwarden te tijdrovend is, zo valt in het rapport te lezen. Bij horecadiensten in Sneek wordt een afweging gemaakt tussen ernst van strafbare feiten en de tijd die gemoeid is met arrestantenvervoer. Terughoudendheid om te arresteren speelt ook bij de andere teams waar het cellencomplex buiten het werkgebied ligt.
De onderzoekers raden onder meer aan om in elk basisteam tenminste tien politiemensen aan te wijzen die zich permanent bezighouden met opsporing van georganiseerde of aangifteloze misdaad.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties