Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldinsdag, 6 juni 2017

OM is te langzaam: geen straf overtreders
Het werd vorige week nog maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe slecht het is gesteld met onderdelen van de Nederlandse rechtspraak. 'Ronduit problematisch´ is de term die de procureur-generaal bij de Hoge Raad gebruikte in zijn onderzoek naar bezwaren tegen de afdoeningen van bepaalde zaken door het OM. Hij heeft zijn rapport vorige week aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. Mensen die een voorstel van het OM krijgen om hun zaak via een boete zonder de rechter af te doen kunnen daartegen bezwaar maken, een zogenoemd verzet.
Het gaat om kleine zaken zoals eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap of ordeverstoring die zonder tussenkomst van de rechter kunnen worden afgedaan. De rechter bekijkt de zaak alsnog als iemand het niet met de strafbeschikking eens is.
Volgens de procureur-generaal duurt het veel te lang voordat het OM een verzet heeft afgehandeld. Veel zaken leiden vanwege de lange termijn dat een bezwaar bij het OM ligt tot seponering. Bovendien legt de rechter vanwege de verstreken tijd lagere straffen op.
Zorgwekkender is echter het feit dat volgens het onderzoek bij het opleggen van de strafbeschikkingen onvoldoende zorgvuldig gekeken wordt naar het bewijs. Dat bleek bij eerder onderzoek ook al zo te zijn. De garantie dat het bewijs zo betrouwbaar mogelijk moet zijn is een van de pijlers van onze rechtsstaat. Gelukkig heeft de onbetrouwbaarheid van het bewijs als de zaak alsnog bij de rechter komt vaak tot vrijspraak geleid. Het is aannemelijk dat die twijfel ook al bij het OM bestond, zo oordeelt de rechter dan meestal. Maar het kan soms ook wel eens fout gaan. Daarom wordt een zorgvuldiger beoordeling aanbevolen. Ook blijkt dat het OM te weinig aandacht besteedt aan de persoonlijke omstandigheden van verdachten (bijvoorbeeld financiële situatie) waardoor die eerder besluiten tot verzet. Hierdoor wordt de werklast van justitie nog groter.
Het OM heeft beterschap beloofd, maar het is de vraag of hier veel van terecht zal komen. Er klinken optimistische geluiden over veranderingen, maar er moeten ook mogelijkheden zijn om de verbeteringen door te voeren. Er is veel gekort op de rechtsketen. Het nu demissionaire kabinet heeft besloten tijdens zijn zittingsperiode 85 miljoen euro op justitie te bezuinigen, vooral op de toegang tot het recht. Het OM en de rechters hebben hier bezwaar tegen gemaakt. Bovendien is de werkdruk bij het OM al jaren onverantwoord hoog.
Sinds het ministerie van Justitie is veranderd in het ministerie van Veiligheid en Justitie en het persoonlijke domein van de VVD werd, is het niet beter geworden met de kwaliteit van de Nederlandse rechtsstaat. Er is zelfs sprake van het tegenovergestelde van wat de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor het ministerie met hun stoere praat beogen. Zoals uit het rapport van de procureur-generaal blijkt komen door de gang van zaken bij het OM sommige wetsovertreders ermee weg zonder hun straf te krijgen. Het zou goed zijn dat het monsterministerie wordt ontmanteld en dat politie en veiligheidsdiensten weer naar Binnenlandse Zaken gaan. Dan kan het ministerie dat overblijft doen wat het hoort te doen. Een mooi punt voor de formatiebesprekingen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties