Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelwoensdag, 7 juni 2017

Nu is het tijd voor groene investeringen
Het kabinet verwacht voor dit jaar bijna acht miljard euro meer op te halen aan belastingen en premies dan eerder in de Miljoenennota op Prinsjesdag vorig jaar werd geraamd, zo bleek uit de vorige week gepresenteerde Voorjaarsnota. De meevaller is te danken aan de aantrekkende economie, die doet het in 2017 beter dan eerst werd gedacht. Ook dalen de uitgaven omdat door groei van de werkgelegenheid de uitgaven voor uitkeringen naar beneden gaan.
Tegelijkertijd komt er meer geld binnen door toename van belastingen zoals inkomstenbelasting omdat meer mensen werken. Ook de inkomsten uit btw en vennootschapsbelasting nemen toe. Een en ander leidt tot het verheugende nieuws dat er een begrotingsoverschot ontstaat en dat als bij toverslag de staatsschuld onder de 60-procentsnorm van de EU is geraakt.
Met de komende kabinetsformatie in het achterhoofd is het goed om stevig na te denken wat ons land met de miljardenoverschotten van de toekomst gaat doen. De politieke Pavlov-reactie zal waarschijnlijk zijn: de staatsschuld verminderen of hier en daar wat incidentele dingetjes als koopkrachtmaatregelen. Het is echter maar de vraag of dit in de huidige tijd wijs beleid is.
Het is misschien beter het plan dat werkgeversorganisatie VNO-NCW vorig jaar te berde bracht om een enorm investeringsfonds (100 miljard, door overheid en private partners te vullen) in te stellen. Dit fonds moet worden beheerd door een nieuwe financieringsinstelling.
Die moet een rol gaan spelen bij de ontwikkeling en financiering van projecten op het gebied van onder meer de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Het fonds slaat een aantal vliegen in één klap. Ten eerste zullen de investeringen zorgen voor een stevige economische groei. Vervolgens zal de aandacht voor digitalisering de modernisering van onze samenleving ten goede komen. Tenslotte zal een sterke geldstroom naar de circulaire economie de verduurzaming van Nederland ten goede komen. Als investeringen met deze doelstellingen dan ook voor een deel worden gedaan in sectoren waar de nood hoog is - bijvoorbeeld de zorg en infrastructuur - dan valt er voor ons land veel te winnen.
Met de steun van overheidsgaranties en deelnemingen van het bedrijfsleven kan bovendien een succesvol beroep worden gedaan op Europese fondsen en private financiering. Er is berekend dat zo met enkele miljarden aan publieke middelen voor tientallen miljarden aan privaat geld bijeen kan worden gebracht. En dan moet je niet als een zuinige boekhouder angstig naar de hoogte van de staatsschuld kijken, zegt VNO-NCW. De rente is historisch laag of zelfs negatief. Het is nu tijd om kansen te grijpen. De oproep om niet benepen de hand op de knip te houden is vernieuwend voor een club die er in het verleden vaak op hamerde de tering naar de nering te zetten.
We moeten afwachten of de politiek rijp is voor dit soort visioenen. De reacties waren vorig jaar op zijn zachtst gezegd lauw. Dat is begrijpelijk in een bezuinigingsperiode waar de ogen vooral gericht waren op het moeizaam schrapen van hier en daar een miljardje. Dan is een bedrag van honderd miljard natuurlijk enorm. Maar het is nu tijd voor de politiek om moed te tonen en werk te maken van de voorstellen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties