Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikeldonderdag, 15 juni 2017

Flexwerkers moeten beter beschermd
De Nederlandse economie doet het prima. Het zijn stuk voor stuk juichverhalen die instellingen als het Centraal Planbureau (CPB), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB) de laatste weken naar buiten brengen. Toenemende economische groei, een prima lopende export, hoger consumentenvertrouwen en jaren van begrotingsoverschotten in het verschiet.
Er zijn wel een paar kanttekeningen te maken, zo melden de rekenmeesters. En dan gaat het vooral om de ontwikkeling van de lonen. Die blijft achter bij de economische groei. En dat wordt gemiddeld genomen voornamelijk veroorzaakt door de snelle toename van het aantal flexwerkers. Door hun precaire positie op de arbeidsmarkt en hun geringe machtspositie jegens opdrachtgevers - vooral als het gaat om de laagopgeleiden - blijft hun inkomensontwikkeling ver achter bij werknemers met een vaste baan. Hieruit blijkt eens te meer dat er niet alleen voor wat betreft baanzekerheid een tweedeling ontstaat in de samenleving, maar ook als het gaat om de beloning van werk.
Sommige flexwerkers, vooral de lager opgeleiden, kunnen maar moeizaam de eindjes aan elkaar knopen. In veel gevallen kunnen ze afdrachten en verzekeringspremies niet meer opbrengen. Daarnaast komen ze vaak niet in aanmerking voor een hypotheek. Niet weinigen dreigen daarnaast in een sociaal isolement te raken.
Het aantal flexwerkers dat op den duur een vaste baan krijgt, daalt al jaren. De nieuwste cijfers wijzen uit dat slechts een kwart van de mensen die in 2012 begonnen met een flexibele baan, in 2015 een vast contract hadden.
Minister Lodewijk Asscher heeft geprobeerd met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) iets te doen aan de positie van flexwerkers. De wet schrijft voor dat een werkgever na twee jaar tijdelijk dienstverband de werknemer niet opnieuw een los contract mag geven.
Het is echter de vraag of de WWZ, die in 2015 is ingevoerd, een afdoende antwoord is op de gesignaleerde problemen. Er moeten ook andere maatregelen worden genomen. Werkgevers huiveren bijvoorbeeld van de regel dat zij twee jaar lang zieke werknemers moeten doorbetalen. Dat lijkt een enorme drempel voor bedrijven zijn om werknemers vast aan te nemen. Wordt het niet eens tijd deze regel te evalueren? Er is daarnaast voordeel te halen met het gelijktrekken van de kosten voor vast en flex. Zo kunnen voor bedrijven met veel vaste werknemers premiekortingen worden ingevoerd of andere voordelen aangeboden. Verder kan worden gedacht aan het invoeren van minimumtarieven voor flexwerkers in slecht bekendstaande sectoren als de schoonmaak- of beveiligingsbranche. Het moet kortom relatief duurder worden voor werkgevers om flexwerkers aan te nemen.
Nederland is een rijk land, een van de welvarendste ter wereld. En de welvaart zal de komende jaren stevig toenemen, zo luiden de jongste voorspellingen. Het past niet bij die welvarendheid om de tweedeling tussen vast en flex groter te laten worden.
Een nieuw kabinet moet daarom alles op alles zetten om te bevorderen dat iedere inwoner evenredig profiteert van de toenemende voorspoed.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties