Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Achtergronddinsdag, 20 juni 2017

Actie van basisscholen gaat ook over imago
Brede steun
Vermoedelijk alle onderwijskoepels ondersteunen de actie, die is geïnitieerd door de PO-Raad, de landelijke koepel van basisonderwijs. Zo heeft CBO Fryslân, de koepel van protestants-christelijk onderwijs in de provincie, een schrijven naar alle scholen doen uitgaan waarin staat dat de scholen vrij zijn om te bepalen wat ze doen op dinsdagochtend, zegt Hans Greidanus, bestuurslid van CBO Fryslân en ook van PCBO Leeuwarden. ,,Van Leeuwarden weet ik dat alle scholen meedoen. De situatie voor CBO Fryslân heb ik nog niet helemaal helder - ik heb net een inventariserende mail rondgestuurd. Ik denk dat zeker 99 procent van de scholen meedoet."
Ook de Friese openbare scholenkoepels steunen de actie, net als NoorderBasis, de scholenkoepel voor gereformeerd basisonderwijs in Noord-Nederland.
Wat Greidanus betreft, gaat de actie over meer dan alleen salariëring en werkdruk. ,,Het gaat ook over de status en het imago van het beroep."
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs had zich laatdunkend uitgelaten over het beroep van leerkracht in het basisonderwijs. Wat docenten in het voortgezet onderwijs voor hun kiezen krijgen, is volgens hem andere koek, dus vindt hij het gerechtvaardigd dat de salarissen in het primair onderwijs lager liggen dan in het voortgezet onderwijs. Dat was mede de aanleiding voor de PO-Raad om aan de bel te trekken en een landelijke actie op poten te zetten.</cci:TypographyTag>
Causaal verband
Deze uitspraak is op zijn zachtst gezegd onhandig. Het basisonderwijs kampt met geldgebrek en bezuinigingen. Greidanus: ,,Er is natuurlijk een causaal verband tussen de algehele achterblijvende bekostiging van het primair onderwijs, de lage salarissen en de matige beschikbaarheid van nieuwe collega’s op de arbeidsmarkt: de koek is gewoonweg te klein voor het hele basisonderwijs. Er moet geld bij."
Noodscenario
De protestants-christelijke scholen mogen zelf bepalen hoe ze dinsdagochtend het actie-uur invullen. ,,Wij hebben de suggestie gedaan om te blijven bij de aard van de actie. Ga als leerkracht bezig met een wettelijke taak waar je anders eigenlijk niet aan toe komt. Het is niet de bedoeling dat het uur wordt besteed aan de opvang van kinderen", zegt Greidanus. Anders is het geen actie. ,,De ouders zijn tijdig geïnformeerd hierover en voor ouders die écht in de problemen komen, is er per school een noodscenario. Wij merken trouwens heel wat begrip onder ouders. De petitie wordt veel getekend door ouders."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

achtergrond
Familieberichten
Advertenties