Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikeldonderdag, 6 juli 2017

Openheid is cruciaal bij Omrins afvaloven
Opnieuw was er onrust in Harlingen, stond vorige week in deze krant. Dit keer werd die onrust veroorzaakt door gif dat is aangetroffen in sommige monsters bij een verkennend onderzoek naar zwarte neerslag rond de Nieuwe Industriehaven in Harlingen en in dakgoten in Wijnaldum.
Vrijwel altijd wordt in dit soort gevallen door veel mensen een link gelegd met de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen; de afvaloven waarover al zoveel te doen is geweest. Tegenstanders van de oven - en dat zijn er velen in Harlingen - zien hun gelijk bevestigd in deze vondst. Zie je wel, zeggen zij: de REC vergiftigt onze omgeving.
Hoe begrijpelijk het leggen van die link ook is, het is nog maar de vraag of het terecht is. De herkomst van het aangetroffen gif moet nog nader onderzocht worden. Ook al roept de afvaloven gevoelens van onveiligheid op en ook al is de REC in het verleden verantwoordelijk geweest voor specifieke vervuilingen - denk aan de verhoogde dioxine-uitstoot in oktober 2015 - daarmee is niet gezegd dat elk aangetroffen gif in Harlingen altijd van de REC komt. Er zijn meer en andere oorzaken mogelijk.
Mede daarom is het in ieders belang dat het onderzoek naar de herkomst van dit gif - het ging om polycyclische aromatische koolwaterstoffen, pak’s - zo snel mogelijk plaatsvindt. Duidelijkheid is voor alle partijen meer dan gewenst.
In dat opzicht is het verbazingwekkend dat gedeputeerde Schrier pas na herhaald aandringen van vooral oppositiepartijen bereid bleek met de gemeente Harlingen te praten over deze giftige stoffen. Men zou verwachten dat de provincie - toezichthouder en vergunningverlener - onmiddellijk wil weten wat hier aan de hand is. Juist als het gaat om de REC: hebben zich hier in de loop der jaren niet genoeg incidenten voorgedaan om onderzoek te rechtvaardigen, hoe vaag de aanwijzing voor de aanwezigheid van gif wellicht ook is?
Ook voor Omrin is het van belang dat de herkomst van de pak’s snel wordt vastgesteld. Blijkt de afvaloven de bron, dan moet dat aangepakt worden. Verwacht mag worden dat ook Omrin dat zou willen, tenzij het graag bekend wil staan als een bedrijf dat gif rondstrooit. De kans bestaat natuurlijk ook dat eventueel gif niets te maken heeft met de afvaloven. Dat zou toch nieuws zijn dat Omrin graag naar buiten brengt.
Toch blijft het in dit soort kwesties te vaak stil van de zijde van Omrin. De gebrekkige communicatie over storingen en incidenten bij de afvaloven is in het verleden al vaak aan de orde gesteld. Dat er nu weer een incident is waar de afvaloven mee te maken kan hebben - nogmaals: zeker is dat niet - zou nu toch ook kunnen leiden tot een verklaring vanuit dit bedrijf, tot een ontkenning desnoods, en een duidelijk uitgesproken bereidheid mee te willen werken aan elk onderzoek.
De geharnaste tegenstanders van de afvaloven in Harlingen worden door zo’n verklaring en zelfs door zo’n onderzoek wellicht niet overtuigd. Daarvoor zijn de stellingen al te diep gegraven. Maar de gewone burger in Harlingen, die hoe dan ook moet leven met een afvaloven in zijn of haar stad, heeft recht op volledige informatie. Het ontbreken daarvan voedt slechts het toch al smeulende vuur van wantrouwen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Ik ben het eens met het artikel en ook dat direct naar de oven wordt gewezen. Maar je kunt zo een aantal bronnen opnoemen die giftige stoffen in dit gebied laten neerslaan. Vooral scheepsmotoren stoten veel roet en andere giftige stoffen uit. Er draaien heel wat motoren in de haven en die afvalstoffen gaan richting het genoemde gebied. Tel daarbij de overige bedrijven op het industrieterrein, het wegverkeer en je vraagt je af waarom je de tegenstanders hier nooit over hoort. Het is bekend dat de lucht langs een snelweg ernstig is vervuild.

Anne van der Laan, Franeker - donderdag, 6 juli 2017


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties