Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Hoofdartikelvrijdag, 14 juli 2017

Oekraïnetop laat kloof tussen EU-landen zien
Een top zonder slotverklaring, dat is vrij uitzonderlijk. Toch eindigde de top tussen de Europese Unie en Oekraïne gisteren zo. De top werd gehouden om het associatieakkoord eindelijk te ratificeren. Eindelijk, omdat het nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. In Nederlandse aarde wel te verstaan. Het akkoord had allang geratificeerd kunnen zijn als er in ons land geen referendum over gehouden was. Een meerderheid van een derde van de stemgerechtigden stemde tegen het associatieakkoord. Het kabinet besloot echter niet om vervolgens het akkoord niet te tekenen. Dat had namelijk betekend dat het akkoord niet was doorgegaan. Dat zou kwaad bloed gezet hebben bij alle andere EU-lidstaten én Oekraïne. Premier Mark Rutte besloot daarop ‘een geitenpaadje’ te zoeken en kwam terug met een aantal toezeggingen, door tegenstanders smalend ‘een inlegvel’ genoemd.
Een van de belangrijkste onderdelen van deze aanvullingen is dat het associatieakkoord nadrukkelijk geen opmaat is naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne. Al stond er niet in dat Oekraïne geen lid van de EU zou kunnen worden. De deur was dus niet dichtgegooid, het associatieakkoord staat er alleen los van.
Dit is allemaal de achtergrond van waarom er gisteren geen slotverklaring was. Hierin stond een passage dat de wens van Oekraïne om lid van de EU te worden, erkend wordt. Dat zou in Nederland te gevoelig zijn nadat het referendum toch min of meer opzij geschoven is. Daar zijn veel tegenstemmers nog altijd verbolgen over. Een passage over lidmaatschap zou die onvrede nog verder voeden.
Maar Nederland was niet het enige land. Meer landen in West-Europa zien geen brood in een EU-lidmaatschap van Oekraïne. De Unie is namelijk wel een beetje ‘uitbreidingsmoe’. Vooral de toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007 heeft hiervoor gezorgd. Die landen voldeden niet aan alle eisen bij hun toetreding, omdat het idee was dat de hervormingen uiteindelijk juist sneller zouden gaan wanneer ze eenmaal lid zouden zijn. Dat was toch een te positieve gedachte.
Sindsdien is alleen Kroatië nog toegetreden. Albanië, Montenegro, Macedonië, Servië en Turkije zijn officieel kandidaat-lidstaten, maar toetreding van een van deze vijf landen zal nog wel even op zich laten wachten. Zo soepel als met Roemenië en Bulgarije, zal de EU niet nóg een keer zijn.
De zin was niet uit de slotverklaring geschrapt omdat Oost-Europese landen, en dan met name de Baltische drie, er wel voor waren.
Waar West-Europese landen niet nog een voormalig communistisch land met allerlei aanpassingsproblemen willen toelaten, zien de Oost-Europese landen met Oekraïne een belangrijk buurland toetreden en een medestander tegen de dreiging van Rusland, waar vooral Polen en de Baltische staten, om redenen uit de nabije geschiedenis, nog altijd erg beducht om zijn.
Zo is weer duidelijk dat alle 28 lidstaten op een andere manier in de EU staan. Voor landen als Nederland is de EU vooral een economische noodzaak vanwege de vrijhandelszone. Andere landen zien de EU als waardegemeenschap en voor nog anderen staan juist de geopolitieke redenen voorop. En daarmee ligt het niet afleggen van de slotverklaring precies het identiteitsprobleem van de EU bloot.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties