Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Economiewoensdag, 2 augustus 2017

Boeren hebben hier laagste milieu-impact
Leeuwarden - De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld. Dat zegt ABN Amro na onderzoek. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke ‘ecologische voetafdruk’ van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst.
,,Per hectare land produceren we hier meer dan andere landen", zegt Jan de Ruyter, sectorbankier Agrarisch bij ABN Amro. ,,Op Wageningen University zitten studenten uit allerlei landen die willen leren hoe wij dat hier doen.”
Nederland scoort bijvoorbeeld hoog met het tegengaan van voedselverspilling. Zo worden veel restproducten uit de voedselindustrie gebruikt om vee te voeren.
Verder wordt biomassa uit de landbouw gebruikt met als doel om minder CO2 uit te stoten. Ook worden plantresten gebruikt als grondstof voor bouwmateriaal, textiel, karton, chemicaliën en kunststof. En CO2 die vrijkomt bij Shell in Pernis gaat via buizen naar de kassen in het Westland, waar het gebruikt wordt voor de groei van planten.
Strenge regels
Onze ‘voetafdruk’ is volgens de Ruyter ook lager doordat de wet- en regelgeving hier strenger is dan in veel andere landen. Het gebruik van antibiotica in de veeteelt daalde tussen 2009 en 2016 met 64 procent, mede door beleid van de overheid.
In 2015 daalde het gebruik van pesticiden tot minder dan de helft van het niveau van de jaren tachtig. Om ziektes en insecten tegen te gaan gebruiken akker- en tuinbouwers steeds vaker biologische middelen en natuurlijke vijanden.
Hoewel de voetafdruk per geproduceerde kilo relatief laag is, is de impact van de sector overigens wel groot. Naar Europese begrippen is de Nederlandse intensieve landbouw immens. Het is de grootste ruimtegebruiker op het platteland en zorgt onder meer voor de hoogste stikstof- en fosfaatoverschotten in de EU.
Natuurinclusief
Het nieuws dat de Nederlandse landbouw internationaal zeer goed scoort op het gebied van milieu-impact is voor LTO Noord-bestuurster Trienke Elshof uit Oldetrijne niet verrassend. ,,We weten allemaal dat we steeds milieubewuster omgaan met de verschillende middelen, de CO2-uitstoot en efficiënt bemesten. In andere landen is er veel meer oppervlakte nodig om net zoveel te produceren als hier.”
Ze erkent wel dat er ondanks de inzet van de landbouw in Nederland nog stappen te zetten zijn. ,,Zoals op het gebied van antibioticagebruik en emissiearme stallen. Toch zie ik de verduurzaming van de sector hand in hand gaan met innovatie.”
Geluiden dat de intensievere landbouw in Nederland ten koste gaat van de natuur, is ook voor LTO geen gegeven. ,,Natuurlijk, ook daar moeten we mee aan de slag. We zijn kampioen bij de productie op de vierkante meter. Het is nu ook een uitdaging om goede verdienmodellen te ontwikkelen waarbij we natuurinclusief werken. De productie zal dan minder zijn, maar we moeten zoeken naar oplossingen op dat gebied. En dat zal per regio verschillend zijn. Sommige gebieden lenen zich minder voor een topproductie, daar heeft natuurinclusief boeren wellicht meer mogelijkheden.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties