Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Hoofdartikeldinsdag, 8 augustus 2017

Staten hebben geen geheugen of geweten
Internationale politiek heeft geen geheugen en geen geweten. Morele overwegingen tellen zelden in de relaties tussen staten. Zo steunden de Verenigde Staten in de oorlog tussen Irak en Iran (1980-1988) de staat van Saddam Hussein, terwijl jaren later de VS met groot militair vertoon de heerser van Irak verdreef. Vriendschappen tussen landen zijn in de internationale politiek zeer betrekkelijk en niet zelden van korte duur.
Het belang van de eigen staat, in de internationale politiek raison d’état genoemd, gaat altijd voor. En daarbij spelen tactische, maar vooral ook strategische belangen een bepalende rol: waar zijn de grondstoffen, waar kunnen we havens voor de luchtmacht of de marine hebben of houden, hoe is onze vitale infrastructuur gegarandeerd. De vraag ‘welk land kan onze belangen aantasten’ is de enige vraag die telt als puntje bij paaltje komt. Het beschermen van vitale belangen is in het openbare discours wel een leugentje waard. Zodra landen in het buitenlandse beleid morele argumenten gebruiken, is opletten geboden. Ze dienen vaak als deken om de ware belangen te bedekken voor de buitenwereld.
Door het per definitie egoïstische gedrag van staten is voorspelbaarheid een belangrijke factor. Staten moeten van elkaar weten waar elkaars belangen liggen, ondanks de mooie woorden die worden gesproken voor de bühne. En dat is waar het schort aan de buitenlandse politiek van de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump. De invloed van een machthebber in een land is van groot belang voor het beleid van de staat. Voorspelbaarheid is van wezenlijk belang, zodat andere staten en de eigen bevolking kunnen inschatten welke koers een leider vaart. Zo kan de vasthoudendheid van Winston Churchill niet los worden gezien van het verloop van de Tweede Wereldoorlog.
Van Donald Trump, een man met narcistische trekken en een enorm ego, is tijdens de verkiezingscampagne in de VS gezegd dat hij niet valt te vertrouwen als bevelhebber van de strijdkrachten. Mensen met een dergelijke persoonlijkheidsstructuur zou niet de verantwoordelijkheid voor het drukken op de rode knop kunnen worden toevertrouwd. De verantwoordelijkheid van het besturen van de machtigste natie van de wereld is per slot van rekening heel wat anders dan het runnen van een bedrijf.
Nu heeft Trump gezegd dat hij jegens Noord-Korea een preventieve aanval niet uitsluit. Als Noord-Korea inderdaad met ballistische atoom-raketten Amerika kan raken is dat een statement dat niet mis verstaan kan worden. Maar de regel van voorspelbaarheid in de internationale politiek wijst er duidelijk op dat Noord-Korea een dergelijke aanval nooit zal wagen. Het zou de vernietiging van het land betekenen. Het valt te hopen dat Trump dat inziet en niet als eerste gaat.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties