Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiowoensdag, 9 augustus 2017

Jouster skūtsje geeft antwoorden op site
Terherne - Een dag na het historische besluit van de SKS om een van de deelnemers (Joure) uit de competitie te zetten vanwege het niet opvolgen van de originaliteitseisen gonst het nog in de skūtsjefamilie. Zoals bij een voetbalwedstrijd twee keer elf spelers in het veld staan, zo zijn er al sinds jaar en dag veertien skūtsjes bij de SKS. Niet meer en niet minder.
Tijdens de routebespreking in Earnewāld komt SKS-voorzitter Renee Nagelhout de ochtend na ‘die rotdag’ terug op het conflict met Dirk Jan Reijenga van het Jouster skūtsje. ,,Nei dit kampioenskip geane wy yn petear mei de Jouwer oer de sitewaasje sa’t soks barre kin yn in famylje. Mar eltse famylje hat noarmen en rigels en dźr hālde je je oan”, vindt Nagelhout.
Het bestuur krijgt steun van de overige schippers. Namens hen spreekt Douwe Visser van Sneek. Hij memoreert dat er in het verleden wel vaker iets met de mantel der liefde bedekt is, maar dat het nu tijd is om achter het bestuur te staan. Hij vraagt applaus voor hen en krijgt die.
Via Omrop Fryslān Radio hoort Dirk Jan Reijenga later van de toespraak van Visser. Hij is verbaasd. ,,Ik fyn it in bysūndere aksje. Se begjinne no mei modder te goaien”, reageert hij. Voor de houding van het bestuur heeft hij geen goed woord over. ,,Se dogge dat it no śt de loft fallen komt, mar dit spilet al jierren.”
Brief
De sponsors en vierhonderd donateurs van het Jouster skūtsje kregen gisteren een brief over de kwestie. Op de site jousterskutsje.nl wordt antwoord gegeven op de meest gestelde acht vragen. Volgens Reijenga reageren de meesten positief en vol begrip op de situatie. Een enkeling vindt dat ze toch bakzeil moesten halen.
Vice-voorzitter Siep van der Valk, sinds oktober bestuurslid en vanwege ziekte van de voorzitter woordvoerder, verbaast zich over het optreden van de SKS. Hij kan een uitgebreide mail- en correspondentiewisseling tonen waaruit blijkt dat Joure niks te verwijten valt. Op 1 januari is gemeld dat Yme van der Meer voor Joure een nieuwe mast met beslag maakt. Bij de controle door de (originaliteits-)commissie Amels eind april was de mast klaar, maar het beslag nog niet. Wel de tekening. Drie weken voor het kampioenschap meldde de SKS dat de zeilsval niet goed was.
Vandaag komen de sponsors van het skūtsje naar de Snitsermar om het SKS-skūtsjesilen te volgen. Het skūtsje de Oeral Thśs en hun volgschip liggen echter naast de sponsorenboot. Afgelopen winterperiode werd tussen de 40.000 en 50.000 euro geļnvesteerd in het skūtsje, zegt Van der Valk. ,,Tige spitich dat wy net meifarre, mar it kin net oars. De skipper doart de ferantwurdlikens net oan. It is net feilich. Dat begripe wy.”
Volgens Van der Valk is het skūtsje misschien wel het meest originele skūtsje van de hele vloot. De meeste schepen hebben, volgens hem, een te hoge mast. Voordeel hiervan is dat ze 1,5 meter hebben om de zeilsval te bevestigen, terwijl Joure slechts zestig centimeter ruimte heeft.
Na de sponsordag gaat het skūtsje naar haar vaste ligplaats, in Sneek.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties