Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Economiedonderdag, 10 augustus 2017

Kritiek op rapport over milieu-impact van landbouw
Leeuwarden - De Nederlandse landbouw heeft wel degelijk een grote negatieve impact op het milieu. Dat zeggen ecoloog Han Olff van Rijksuniversiteit Groningen en Jan-Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, een advies- en onderzoeksinstelling op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Ze reageren op een rapport van ABN Amro van vorige week, waarin de bank stelt dat de Nederlandse landbouw de laagste milieu-impact ter wereld heeft.
ABN deed geen eigen onderzoek, maar vergeleek academische studies naar de levenscyclus van een groot aantal producten. Zo’n analyse berekent de milieubelasting van een product 'van de wieg tot het graf’. ,,Dat omvat grondstoffenwinning, productie, transport, gebruik, afvalverwerking en nog een heel aantal andere indicatoren”, legt Erisman uit. Vergeleken met andere landen zou de productie in Nederland de minste schade aan het milieu toebrengen.
Althans, per kilo product. ,,En daar zit de crux”, aldus Olff. ,,De landbouw is extreem efficiënt en productief. Naarmate die efficiënter en productiever is, neemt de milieu-impact per kilo product af.” Geen wonder dus, dat Nederland gunstig uit de berekeningen komt, maar volgens hem zegt dat weinig. ,,Milieubelasting moet je berekenen per oppervlakte-eenheid, niet per kilo.” De berekening gaat bijvoorbeeld voorbij aan bodemverontreiniging en verlies aan biodiversiteit als gevolg van de intensieve landbouw. De ecoloog wijst erop dat Nederland internationaal onderaan bungelt als het gaat om milieukwaliteit en behoud van natuurwaarden.
Om die landbouw zo productief te maken, is bovendien veel input van buiten nodig, bijvoorbeeld van kunstmest en Zuid-Amerikaanse soja voor veevoer, waarvoor regenwouden worden gekapt. ,,Een levenscyclusanalyse neemt dat wel mee, maar als je per kilo product rekent, heeft dat op je resultaten amper invloed. Daardoor lijkt een hoogproductieve landbouw heel milieuvriendelijk, terwijl er wereldwijd een enorm oppervlak aan natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor de grondstoffenproductie die onze landbouw draaiende houdt.”
Heel Nederland
De berekende milieubelasting van de landbouw zegt trouwens evenmin iets over de ecologische voetafdruk van Nederland als geheel. ,,De levenscyclusanalyses die ABN heeft laten onderzoeken, gaan over producten. De ecologische voetafdruk gaat over de grondstoffen en het landoppervlak die nodig zijn om in iemands consumptie te voorzien”, vertelt Erisman. Als iedereen op de wereld net zoveel zou consumeren als de gemiddelde Nederlander, zouden we 2,5 aardbol nodig hebben, bevestigt ook Olff. Daarmee is de voetafdruk van de Nederlander vergelijkbaar met die van andere westerlingen. ,,Ook wat dat betreft, zijn we dus bepaald geen koploper.”
,,Het rapport impliceert dat we op de goede weg zijn. Maar het is een feit dat bodemleven, bloemen, insecten en vogels uit het weiland zijn verdwenen en overal moeten oerwouden wijken om ons consumptiepatroon mogelijk te maken.”
Olff pleit net als Erisman voor een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. ,,Het moet niet gaan om maximale productie, maar om korte kringlopen, lage externe input en behoud van biodiversiteit.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties