Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodonderdag, 10 augustus 2017

Vakantie voor team van het Jouster sktsje
Joure - Schipper Dirk Jan Reijenga van het Jouster sktsje was gisteren voor het eerst in tien jaar geen deelnemer maar toeschouwer van een SKS-wedstrijd. Als het aan hem ligt, is dit ook de laatste keer dat hij een wedstrijd vanaf de zijlijn bekijkt. ,,Fielst dy lang net gelokkich ast de oaren wol silen sjochst en sels oan de kant stean moatst.
Onder de bemanning overheerst volgens de schipper nog altijd de teleurstelling over het besluit van de SKS om de Jousters dit seizoen geen wedstrijden meer te laten zeilen. ,,Nimst twa wiken frij om te silen en stekst mei elkoar in hiel soad tiid yn de tarieding foar de SKS. It is ntychlik spitich ast dan net meidwaan kinst.
De Jousters werden gediskwalificeerd omdat het mastbeslag van de Oeral Ths niet zou voldoen aan de originaliteitseisen van de SKS. De Jousters hadden echter voor het bewuste mastbeslag gekozen uit veiligheidsoverwegingen.
Traditioneel is er elk jaar tijdens een van de SKS-wedstrijden een sponsorboot aanwezig. Normaal gesproken kijken de sponsors vanaf de boot hoe hun sktsje het doet, gisteren keken ze samen met de Jouster bemanning naar de verrichtingen van de andere dertien sktsjes op de Snitser Mar. ,,Wy hawwe s sponsoaren tlein hoe’t wy tsjin de sitewaasje oan-sjogge en krigen fan harren in soad begrip.
Volgens Reijenga werd er daarnaast vooral veel commentaar geleverd vanaf de zijlijn. ,,Foar guon wie it sels al santjin jier lyn dat se net mei sylden. Wy fernuveren s benammen oer de wize hoet de rest sylt. Mar fierder fnen wy der net folle oan. Wy wolle sels graach wer yn aksje wze.
Waar de bemanningsleden anders twee weken lang in de zomer met elkaar optrekken, scheiden hun wegen vanaf vandaag. ,,Wy gean de rest fan de wedstriden net mear nei elkoar sjen of sa. De Oeral Ths giet werom nei it fste lisplak yn Snits en wy gean fierder allegear s eigen gong.
Last minute
De meeste bemanningsleden hebben ervoor gekozen om de rest van de week en volgende week vakantie te vieren. Een enkeling wist zelfs nog een last minute naar Zuid-Frankrijk te boeken. Reijenga trekt er zelf met de boot op uit en keert Frysln de komende dagen de rug toe. ,,Ik set f nei Grins. Mar sil de wedstriden noch al wat yne gaten hlde fia de sosjale media.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties