Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelzaterdag, 12 augustus 2017

Gelovig aanwezig zijn in leven van anderen
Het was deze week een opmerkelijk berichtje ook in onze krant. Een internationaal onderzoek wees uit dat de meeste mensen ervan uitgaan dat gelovigen minder snel een misdaad begaan dan niet-religieuze mensen. Het is vooral opmerkelijk wanneer je bedenkt dat in veel landen het aantal gelovigen afneemt. Ook in Nederland zien we de secularisering toenemen, hoewel dat niet meteen zegt dat mensen minder gelovig zijn. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat religie als samenbindende kracht niet is uitgespeeld.
Het onderzoek waar het om gaat, werd uitgevoerd onder meer dan 3000 mensen, afkomstig uit dertien verschillende landen. Een aantal van deze landen is zeer religieus (bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten en India), andere landen juist sterk seculier (bijvoorbeeld China en Nederland). Daarmee geeft het een goed beeld van hoe onze wereld er in 2017 uitziet.
De proefpersonen hadden een verhaal te lezen gekregen over een immoreel persoon. Deze martelde in eerste instantie dieren, maar ging later ook mensen vermoorden. Het gaf hem een kick. De helft van de proefpersonen kreeg toen de vraag: wat is aannemelijker, dat de persoon in het verhaal een leraar is of dat hij een gelovige leraar is? De andere helft mocht kiezen tussen een leraar die wel of niet in god(en) gelooft. Zowel gelovigen als atheďsten bleken sterker geneigd te zijn te denken dat immoreel gedrag beter bij een atheďst past. Een gelovige leraar of een leraar die in god(en) gelooft, doet zoiets niet.
Het is niet moeilijk de uitkomsten van dit onderzoek te betwisten. Enerzijds door te zeggen dat er genoeg narigheid verband houdt met religie. In de naam van God of Allah gebeuren tot op de dag van vandaag vreselijke dingen. Anderzijds legt het wel een belangrijke vraag op tafel: heeft de mens voor moraal een God nodig? Zelfs hippe filosofencafés wijden er avonden aan. En toch: het gesprek overlaten aan theologen en filosofen is ook een gemiste kans. In de Bijbel wordt God voorgesteld als een persoonlijke God die de mensen liefheeft. Van dit godsbeeld naar de kern van de christelijke moraal - heb God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf - is geen grote stap. Zouden de ondervraagden vroeger een gelovige kleuterjuffrouw hebben gehad, een oom of een liefdevolle buurvrouw aan wie ze dachten bij het invullen van het onderzoek? Zou er, terwijl het geloof in hun eigen leven geen vruchtbare voedingsbodem heeft gevonden, toch ergens een klein sprankje hoop achtergebleven zijn? Hoop die - soms tegen beter weten in - ervan wil uitgaan dat een gelovig mens met zo’n liefdevolle God niet immoreel kán zijn? De uitkomsten van dit onderzoek roepen ons op gelovig aanwezig te zijn in het leven van mensen die ooit misschien gevraagd worden mee te doen aan een onderzoekje. Zo bezien is de uitkomst van dit onderzoek ooit begonnen als een mosterdzaadje.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties