Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Economiewoensdag, 16 augustus 2017

Auke de Vries: ‘Goed 54 jier ha ik op dit plakje yn Langwar omslein’
Langweer - Het zal wel even wennen zijn. Niet alleen voor Auke en Carla de Vries, maar ook voor de Langweerders. Auke de Vries was in het watersportdorp toch wel een begrip. Maar de naam verdwijnt van de muur. ,,Goed 54 jier ha ik hjir op dit plakje omslein”, zegt de vertrekkende jachtwerfeigenaar.
,,It sil aanst wol oars węze, dat we hjir net mear oan it wurk binne. Ik wit noch dat ik hjir foar de earste kear kaam, ik wie in jonkje fan fyftjin. It wie de strange winter fan 1963.”
Auke de Vries, geboren en opgegroeid in Sint Nicolaasga, ging vanaf de lagere technische school aan het werk bij botenbouwer Max van Dijk. Vier jaar later werd de werf overgenomen door zeilschool Boertjens. De Vries ging mee over. In 1985 werd hij eigenaar van de jachtwerf.
Auke en Carla richten zich niet alleen op het bouwen, repareren en onderhouden van boten. Er werden ook een kleine dertig zeilboten verhuurd, in de winkel vond de verkoop van watersportartikelen plaats en ook voor winterstalling kon men bij het bedrijf terecht.
De winkel met benzinepomp is al jaren gesloten en maakte plaats voor een museumpje, waar De Vries scheepsmodellen, gereedschap en watersportartikelen uitstalde. Ook worden er sinds de negentiger jaren geen zeilboten meer verhuurd en is de botenbouw beëindigd.
De Vries vertelt dat zijn vader aan het einde van de vijftiger jaren een zeilboot van het type BM’er kocht voor ongeveer 1100 gulden. Diezelfde boot moet nu 55.000 euro kosten. De botenverkoop is volgens hem niet meer wat het was. ,,Earder kochten de minsken in boat, no hiere se der ien. De boot leit skjin klear, se binne der in wike mei fuort en leverje him wer yn.”
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties