Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Hoofdartikelvrijdag, 18 augustus 2017

Uiteindelijk krijgt de auto vrij baan
Het Europaplein in Leeuwarden krijgt steeds duidelijker zijn nieuwe vorm. Ook het M.C. Escher-aquaduct onder het Van Harinxmakanaal is inmiddels in gebruik. Daarmee heeft de gemeente Leeuwarden voor 2018 begint weer een aantal belangrijke onderdelen van het ambitieuze project Leeuwarden Vrij Baan afgevinkt. De cultuurtoerist die volgend jaar koers zet naar Leeuwarden, hoeft de auto niet achter te laten, zoveel is duidelijk.
Met honderden miljoenen euro’s aan investeringen in de ontsluiting van Leeuwarden heeft ook de lokale automobilist niet te klagen. Serieuze files zijn er niet, en tot diep in de binnenstad doorrijden is met enige terreinkennis mogelijk.
In dat licht is het misschien niet eens zo verrassend dat het CBS deze week constateerde dat Fryslân nogal achterblijft met de aanschaf van speedbikes.
Op de 100.000 Friezen hebben er 51 zo’n speedbike of speed-pedelec. Alleen in Limburg en Flevoland rijden er gemiddeld minder rond.
En dat terwijl de uitgangspositie van Fryslân als speedbike-provincie uitstekend is. Een ander onderzoek van het CBS wees immers uit dat vooral in de periferie van Nederland de woon-werkafstand groot is. Voor de meesten te ver op een gewone fiets, maar voor de speedbike is die afstand ideaal.
De Fietsersbond voert aan dat ook de infrastructuur voor de fietser geen belemmering vormt. De paden liggen er. Wie wil, kan eenvoudig en vlot naar Leeuwarden of een andere Friese plaats komen.
Prettig, maar niet prettig genoeg voor de gemiddelde forens, die toch nog steeds liever in de auto kruipt. En zeker nu er zoveel geld en moeite gestoken wordt in het soepel verwerken van autoverkeer, is de keuze voor de fiets er eerder eentje uit principe dan uit gemak.
Wat dat betreft blijft het stimuleren van het gebruik van de fiets of speedbike bij veel overheden hangen in mooie woorden, aangevuld met overzichtelijke, mediagenieke projecten.
De twee fossielvrije weken die Fryslân in het kader van LF2018 onder de noemer Elfwegentocht organiseert, vormen een mooi voorbeeld. Het streven is om alle Friezen twee weken lang zonder een druppel benzine of diesel door de provincie te laten bewegen.
Op dat streven is weinig aan te merken, en de initiatiefnemers verdienen alle lof. Wie kan er tegen het beperken van de uitstoot van CO2 zijn? Wie kan er moeite hebben met een fietstochtje voor de goede zaak? De provincie en gemeente doen van harte mee.
Maar daar begint het al te wringen. Want om echt een verschil te maken is twee weken je beste beentje voorzetten niet genoeg. En afgezet tegen alle asfalt en kunstwerken die Fryslân voor de automobilist heeft neergelegd, krijgt dat fietstochtje van een gedeputeerde of wethouder wel een hypocriet tintje.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties