Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiedonderdag, 28 september 2017

Fryslân wil meer reële vergoeding ganzenschade
Leeuwarden - De vergoeding die boeren krijgen voor ganzenschade moet worden losgekoppeld van de prijs van gras op de wereldmarkt. Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) zei gisterochtend in Provinciale Staten dat hij zich zal inspannen om conform de regionale grasprijs te vergoeden.
Statenlid Rinie van der Zanden (PvdD) bracht ter sprake dat bij Friese boeren momenteel sprake is van een overvloed aan gras, maar dat desondanks de vergoeding voor ganzenschade in juli is verhoogd met drie cent per kilogram droge stof.
Kramer zei dat de verhoging van de vergoedingsprijs de provincie enkele tonnen extra kan kosten. Ook hij zei de koppeling aan de wereldprijs vreemd te vinden. “Wy moatte de skea dy’t boeren ha fergoedzje, mar it moat wol de werklike skea węze.” Bovendien, zei Kramer, kan bij een irreële grasvergoeding sprake zijn van verkapte inkomenssteun.
De vergoedingsprijs voor ganzenschade wordt landelijk vastgesteld door het Faunafonds. Kramer zei dat het Faunafonds deze prijs zelfstandig kan bepalen en dat de provincie hierin dus geen stem heeft.
Kramer heeft inmiddels contact gehad met collega-gedeputeerden uit andere provincies. Ook zij zouden verbaasd zijn over de koppeling aan de wereldprijs. “It Faunafonds bepaalt sels de priis. Wy steane op ôfstân, mar we wolle wol sjen wat we hjiroan dwaan kinne.”
Kramer zei nog dat het overschot aan gras niet een-op-een kan worden gekoppeld aan de vergoeding, omdat het gewicht aan droge stof voor boeren leidend is. Dat kan per jaar verschillen, aldus de gedeputeerde.
Nynke Koopmans (VVD) voegde nog toe dat het opviel dat in jaren dat de grasopbrengst in Fryslân relatief laag was, niet werd gesproken over een verhoging van de vergoeding.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties