Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Cultuurdinsdag, 3 oktober 2017

De drempel over was nu de grootste stap
In de aanloop naar het muziekfestijn Hoera foar houtsjes op 7 oktober, portretteert het Friesch Dagblad enkele muzikale deelnemers. Vandaag: Elbrig Bakker uit Gorredijk.
Helaas, haar viool ligt boven al jaren te stoffen. Of liever, haar violen. Want haar eerste viool die ze als kind bespeelde, ligt er ook nog altijd. ,,Dat is in lyts eksimplaar”, een drie- kwartviool voor de kenners, een speciale maat voor kleinere handen. Zelfs de kamerwand heeft die nog nooit gehaald, glimlacht ze, terwijl dat wel de bedoeling was. Maar ja, hoe gaat dat. ,,Wylst ik dochs safolle wille fan dat ynstrumint hân haw.”
Tien jaar was Elbrig toen ze zich opgaf voor vioolles. Ze woonde toen nog in IJlst. Na het afronden van de AMV-lessen koos ze zonder aarzeling voor de viool. ,,Wêrom’t it in fioele waard? Gjin flau idee. Ik wist wol dat ik net by in korps hoegde. En in fioele fûn ik der prachtich útsjen.” Met een vriendinnetje fietste ze iedere week met de viool op de rug naar de muziekschool waar het tweetal les kreeg van Aldo Somers. ,,Fijne lessen wiene dat.” Ze oefende trouw. ,,Ik woe by him net foar skut stean.”
Fanatieke periodes
Soms had ze fanatieke periodes, ,,mar ús mem hat my ek wolris oanset om te spyljen, hear.” Drie diploma’s haalde ze bij de docent. Maar toen ze een uitnodiging kreeg om zich aan te sluiten bij het Frysk Jeugd Orkest, sloeg ze die af. ,,Dat dogge je net, wie myn reaksje, mar miskien wie ik foaral te skruten. Ik fûn it dea-eng om yn dat aventoer te stappen.” Had ze het maar gedaan. ,,Ik haw der echt spyt fan hân. Ik doch no neat mear mei it ynstrumint. En der is neat oan om it allinnich op te pakken.”
Rond haar achttiende hing ze de viool aan de wilgen. Wegdoen was geen optie. ,,Dat giet my echt oan it hert.” Bijna 25 jaar later, springt haar hart nog altijd op als violisten als Vanessa Mae, André Rieu of Nigel Kennedy het instrument bespelen.
Haar moeder attendeerde haar op de dag Hoera foar houtsjes, vertelt ze. Toegegeven, ze vindt het reuze spannend. ,,Ik moast echt in drompel oer om my op te jaan.” Ze is benieuwd of ze úberhaupt nog een noot kan spelen. ,,We sille it sjen. Ik gean gewoan wer de útdaging oan.”
Hoera foar houtsjes
Ligt je oude muziekinstrument al jaren onder het bed of op zolder? Zou je er stiekem nog eens op willen spelen? Geef je dan op voor Hoera foar houtsjes, de muzikale workshop die het Friesch Dagblad op 7 oktober houdt in samenwerking met Kunstencentrum Atrium Sneek. Deze zaterdag krijg je de kans om in een veilige omgeving met de nodige humor en flair je instrument opnieuw te ontmoeten. Het draait deze dag niet om het niveau, maar om het terugvinden van het plezier in je instrument. Zou de vonk weer overslaan? Musicus/theatermaker/docent Kees van der Meer is deze middag in het Sneker Atrium gangmaker, muziekdocenten van Atrium zijn inspirators.
Voor meer informatie en opgave kijk op service.frieschdagblad.nl/hoerafoarhoutsjes

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties