Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldonderdag, 5 oktober 2017

Sympathie kan ook verloren gaan
Voor waarschijnlijk de meeste ouders van kinderen op de basisschool verloopt deze dag niet zoals anders. Veel basisscholen zijn dicht, want de leraren staken. Zij eisen een hoger salaris en een vermindering van de werkdruk.
Ook in Fryslân blijven de meeste scholen dicht. Volgens de PO-Raad wordt de actie door 60 procent van de schoolbesturen direct gesteund. Niet allemaal. Zo gaf in deze krant directeur Roelof van den Berg van de gereformeerde scholenkoepel Noorderbasis al aan dat deze staking volgens hem te vroeg komt, temeer omdat het demissionaire kabinet al heeft besloten 270 miljoen euro te investeren in het basisonderwijs. Beter was het om af te wachten wat een nieuw kabinet doet.
Toch klinkt vanuit de samen-leving en bij veel ouders weinig kritiek op de eisen van de docenten. Natuurlijk is het lastig als een school plotseling dicht is, maar veel ouders zien zelf ook wel dat basisschoolleraren hard werken om goed onderwijs te geven en hun administratie op orde te houden, zonder dat zij daar een al te hoog salaris voor krijgen. Voeg dat niet al te aanzienlijke salaris bij het - wellicht daarmee samenhangende - geringere aanzien dat de beroepsgroep als geheel heeft in onze maatschappij en het is te begrijpen dat de leraren zich achtergesteld voelen.
Want dat het aanzien en prestige van dit beroep sterk is gedaald, blijkt ook uit onderzoek. In een ‘beroepsprestigeladder’, opgesteld door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en beleidsadviesbureau Ecorys, staat de ‘leraar basisonderwijs’ ondertussen op een 69e plek, werd begin dit jaar bekend. Tien jaar geleden was dat nog plek 42. En men hoeft maar een boek van Theo Thijssen open te slaan om te zien hoezeer de schoolmeester in de eerste decennia van de twintigste eeuw een sterk intellectueel gezag genoot.
Die tijd is voorbij en hoeft ook niet in die vorm terug te komen. Maar de vraag van het basisonderwijs om meer geld en minder werkdruk, is legitiem. Zeker gezien de verwachte lerarentekorten is het nodig het aanzien van dit vak op te krikken. Vraag twee is of een staking daarvoor de geëigende weg is. De kabinetsformatie loopt nog en de resultaten daarvan hadden ook afgewacht kunnen worden.
Duidelijk is echter wel dat de stakende leraren niet onbeperkt kunnen rekenen op sympathie van ouders. De aankondiging deze week van het lerarencollectief PO in Actie om in november de scholen twee dagen dicht te doen, mocht de staking van vandaag weinig uithalen, getuigt in dat opzicht van weinig inzicht. Dat ook aankondigen zonder overleg met vakbonden en zonder dat duidelijk is wat een nieuwe regering gaat doen, is op zijn minst voorbarig. TO

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties