Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 11 oktober 2017

Gaswinning in Fryslân gaat op slot
Leeuwarden - De winning van aardgas onder land wordt voor het eerst ook in Fryslân beperkt. Het nieuwe kabinet zal niet langer proefboringen toestaan naar nieuwe velden op land, blijkt uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. Verder gaat er extra geld naar onder meer krimpregio’s en kleine basisscholen.
VVD, D66, CDA en ChristenUnie brachten gisteren hun akkoord naar buiten. Een groot deel van de plannen was al uitgelekt. Dat geldt niet voor de beperking van de gaswinning. Deze maatregel betekent dat de winning van aardgas uit de huidige gasvelden kan doorgaan, maar dat er op land geen nieuwe bijkomen.
Het nieuwe kabinet trekt geld uit voor krimpregio’s, voor gemeenten en provincies, al is daar in het akkoord nog geen bedrag bij genoemd.
Friese basisscholen zullen blij zijn met de aangekondigde uitzondering van de flexwet. Zij kunnen zieke docenten in de toekomst weer gewoon vervangen, zonder dat ze de invalleerkracht na enkele keren invallen een vast contract moeten geven. Verder gaat de nieuwe coalitie de toeslag voor kleine scholen met twintig miljoen euro per jaar verhogen.
Rechtbanken worden ‘in beginsel’ niet gesloten. Dat geldt ook voor de gevangenissen. Als bij gevangenissen later toch naar sluiting moet worden gekeken, zal de keuze normaliter vallen op een locatie in de Randstad.
Alle huidige brievenbussen op het platteland blijven staan. Er komt meer geld voor het onderhoud van monumentale (voormalige) kerken. Verder krijgt de Waddenzee één beheerder, om de mengelmoes aan beheersorganisaties te stoppen.
Het provinciebestuur is overwegend tevreden over de nieuwe plannen, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA). Hij zegt dat aan de drie voornaamste speerpunten van de provincie wordt tegemoetgekomen: geld voor krimpregio’s, verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en het handhaven van de status van water (en dus Wetsus) als landelijke topsector. “En daarbovenop zijn er nog heel veel andere positieve dingen.”
De Rouwe noemt regelingen voor de landbouwsector belangrijk voor Fryslân. Zo komt er een bedrijfsovernamefonds van 75 miljoen euro en wordt weidegang niet verplicht, maar overgelaten aan de sector.
Regiofonds
Het kabinet gaat vanaf volgend jaar 2,5 procent van de aardgasbaten (vijftig miljoen) opzijleggen in een fonds voor de regio, staat bij een passage over de gaswinning in Groningen. De Rouwe wil zich inzetten om het Friese aandeel van die 2,5 procent ook naar Fryslân te krijgen.
Als minpunt noemt de gedeputeerde de ambities om tot een circulaire economie te komen. Die hadden wat hem betreft hoger gekund.
Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden is blij dat het kabinet oog lijkt te hebben voor de regionale invulling van bijvoorbeeld de energietransitie. Hij is teleurgesteld dat gemeenten geen extra geld krijgen voor het sociale domein. De 32 grote gemeenten hadden gevraagd om driehonderd miljoen euro om de grote tekorten op te vangen. Dat geld lijkt er niet in te zitten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties