Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Economiewoensdag, 11 oktober 2017

Fryslân kan in dertig jaar van 7 naar 100 procent duurzame energie
Leeuwarden - In iets meer dan dertig jaar tijd moet Fryslân van 7 procent duurzaam energieverbruik op 100 procent komen. Hoe dat kan worden gehaald staat in het rapport de Friese Energiestrategie dat gisteren in het WTC Expo is gepresenteerd.
Het wordt een hele hijs, maar met forse inzet op energiebesparing en allerlei vormen van duurzame energie kan het energieverbruik Fryslân in 2050 voor 100 procent groen zijn, stelt Pieter Winsemius. De milieuminister van het eerste kabinet Lubbers presenteerde gisteren het rapport van de Friese Energiestrategie in het WTC Expo in Leeuwarden.
Deze strategie is de Friese invulling van het proefproject Regionale Energiestrategieën waarin naast Fryslân nog vier regio’s in Nederland de omslag van fossiele naar groene energie denken te gaan halen.
Dat het kan in Fryslân is fijn, stelde Winsemius. De grote vraag is volgens hem of we het ook willen. Gezien de groeiende tegenstand in de provincie tegen windmolens, zonneparken en biovergisters wordt het volgens hem een hele grote uitdaging voor de Friese politiek om grote delen van de bevolking in de energietransitie mee te krijgen, gaf de oud-politicus desgevraagd aan. “De mensen overhalen en meenemen in de transitie is de grote uitdaging. Fryslân kan windenergie blokkeren, maar zonder zon- en windenergie lukt het niet energieneutraal te worden. Zelfs met de inzet van technieken als geothermie en energie-opwekking uit oppervlaktewater.”
Het huidige totale energieverbruik in de provincie ligt nu jaarlijks op zestig PJ. Zou dat met windmolens van vier MW moeten worden opgewekt dan zijn daar bijna 140.000 turbines voor nodig. Op dit moment wordt nu nog maar 7 procent duurzaam opgewekt en daarvan wordt de helft geleverd door houtkachels en de verbrandingsoven van de REC. En dat zijn vormen van duurzame energie die niet de toekomst hebben, vindt Winsemius.
Het goede nieuws: dankzij energiebesparing ligt het verbruik in Fryslân in 2050 met 34 PJ op bijna de helft van het huidige, verwacht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
En nog meer goed nieuws: Fryslân begint niet helemaal bij nul en in dorpen en wijken zijn ruim zestig energiecoöperaties aan de slag om hun omgeving wat betreft energie te verduurzamen.
Aan de andere kant stemde de gemeente Leeuwarden deze week tegen de komst van een zonnepark en trekt Engie na protesten door omwonenden de stekker uit de biovergister in Burgum. Gezien deze ontwikkelingen denkt gedeputeerde Michiel Schriers dat een succesvolle energietransitie van onderop moet groeien. “De afgelopen jaren ontstonden veel lokale energiecoöperaties die zich inzetten voor verduurzaming en lokale zonneprojecten beginnen. De provincie ondersteunt dit soort initiatieven en zal dit ook blijven doen. De transitie blijkt echter meer dan een windmolen- of zonnepark. De komende jaren moeten Friezen met medebewoners in de straat en de buurt keuzes maken hoe ze hun energie gaan verduurzamen. De transitie komt dus steeds meer bij de mensen thuis.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties