Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldonderdag, 12 oktober 2017

Regionaal beleid coalitie is niet sterk
De nieuwe coalitie heeft de regio vaak genoemd in haar regeerakkoord. Maar wie scherper leest, ziet heel weinig boter bij de vis.
De soms afwezige politie in landelijke gebieden krijgt niet concreet extra geld toegezegd. Er komen landelijk meer wijkagenten en rechercheurs. De nieuwe coalitie zegt niet waar die wijkagenten komen. Zij schrijft tamelijk mistig: ‘De verdeling van de inzet van de politie over de regio’s wordt geactualiseerd.’ Wat dat betekent is onduidelijk.
De provincie werd gisteren op het verkeerde been gezet toen ze dacht dat er geen nieuwe gasboringen zouden bijkomen. Maar de opsporingsvergunningen zijn al lang afgegeven waardoor er nog steeds nieuwe boringen in Fryslân gaan plaatsvinden. Dat bevordert de aantrekkingskracht van die gebieden niet en de verkoopbaarheid van woningen wordt moeilijker.
De extra investeringen in krimp-regio’s worden in het gemeente- en provinciefonds op een hoop gegooid met extra investeringen in de grootstedelijke gebieden. Het Centraal Planbureau Bureau zet achter het verhelpen van de regionale knelpunten niet meer dan 100 miljoen extra geld. Dat geld kan bovendien nog alle kanten opgaan, inclusief richting Bonaire (BES-eilanden). Dat wordt hard lobbyen om uit die pot iets voor Fryslân op te vissen
Het ministerie van Landbouw dat ook voor Fryslân iets zou kunnen betekenen, gaat mogelijk niet door. Het CDA had daar iets te vroeg gejuicht. Zelfs de rechtbanken zijn hun bestaan niet zeker. Het kabinet zegt dat ze ‘in beginsel’ niet worden gesloten. Er kunnen dus wel redenen zijn het alsnog te doen.
De grote problemen die bijvoorbeeld Leeuwarden heeft om het miljoenengat in het sociaal domein te dichten, worden door het nieuwe kabinet niet verholpen. Dat er een extra 300 miljoen zou komen om gemeenten als Leeuwarden daarin te helpen, bleek ijdele hoop. Zo gaat bijvoorbeeld de nieuwe gemeente Leeuwarden straks een groot financieel gat tegemoet zien.
Ten aanzien van de kleine dorpsschool die in de gevarenzone zit, lijkt er wel echt lucht te komen. Er is een extra kleinescholentoeslag van 20 miljoen toegezegd. Dat is prachtig voor de leefbaarheid van het platteland. Maar er had ook best wat aandacht voor de verbetering van de huizen in die krimpdorpen kunnen komen.
De oogst voor regiosteun is schraal. Het is opmerkelijk veel woorden, maar weinig wol voor regiobeleid. CDA en ChristenUnie hebben daar wel hun grootste achterban. Het gevoel dat de Randstad regeert, innoveert en investeert, maar dat het platteland daarbij vaak wordt genegeerd, wordt door dit kabinet niet weggenomen.
Er is dus voor de provinciebestuurders en gemeenten werk aan de winkel om flink wat binnen te halen. HB

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties