Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelvrijdag, 13 oktober 2017

Spaak in het wiel van de kleine oecumene
Er komt geen Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), een nieuw, gezamenlijke onderwijsinstituut voor de orthodox-gereformeerden. Tijdens de landelijke synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) ging deze week het licht op fel rood. Terwijl gehoopt werd - om gebeden wellicht - dat de samenwerking juist wél instemming zou krijgen. De landelijke vergaderingen van de vrijgemaakt gereformeerden (GKV) en de Nederlands-gereformeerden hadden al unaniem hun jawoord gegeven. Maar ze wisten: de sleutel zou liggen bij de CGK-synode.
Een regiegroep, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en de Gereformeerde Bond in de PKN had vanaf 2015 gewerkt aan het plan voor de toekomst. Een nieuwe onderwijsinstelling met nogal wat ambities. ‘De GTU beoogt een thuishaven te zijn voor gereformeerde theologie in Nederland en een herkenbaar adres voor kerk en samenleving. Een universiteit die predikanten opleidt, wetenschappelijk onderzoek verricht, kennis deelt met de samenleving, en samenwerkt met andere instellingen en wetenschappers uit binnen- en buitenland’, was de boodschap van het rapport Samen verder, in Zijn dienst uit november 2016.
Het beoogde samengaan was deels uit nood geboren. Immers, er was sterk het besef dat de continuïteit van de academische gereformeerde theologiebeoefening door de kleinere theologische instellingen, in de volle breedte, onvoldoende gewaarborgd kan worden. Ook financieel gezien. (Te) Kleine theologische opleidingen redden het niet. De afgelopen decennia had de Protestantse Kerk al te maken met die realiteit. Hadden de hervormden en gereformeerden in het verleden zes opleidingsplaatsen, inmiddels zijn er alleen nog vestigingen in Groningen en Amsterdam.
De CGK heeft de stekker eruit getrokken, zo zegt men, omdat men zich niet kon vinden in het voorgestelde ‘verenigingsmodel’. Daarmee was de GTU vrij van directe bemoeienis van de landelijke kerkvergaderingen. Anno 2017 helemaal geen constructie waar je angstig van hoeft te worden. Zeker niet omdat er nog veel lijntjes zouden lopen en de verworteling met het eigen gereformeerde ‘DNA’ heus wel zou blijven. Het lijkt erop dat de CGK koudwatervrees heeft gekregen vanwege de veranderingen in de GKV. In juni opende het kerkverband de deur voor een aantal vernieuwingen, waaronder de vrouw in het ambt. De vertrouwensbasis kreeg daardoor een knauw.
Het GTU-besluit is niet alleen een tegenslag voor de ontwikkeling van een gezamenlijke orthodoxe theo-logie, maar ook een spaak in het wiel voor de kleine oecumene. Op bestuurlijk niveau, maar zeker ook bij de kerkenraden en gemeente-leden. Die zien een ruzie makende leiding van de kerk, terwijl een getuigend spreken zo nodig is. LB

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Ondergetekende is geen lid van een CGK. Toch nam hij met instemming kennis van het besluit van de GS te Nunspeet. Dat er binnen die gemeenschap verdeeldheid is, is hem reeds jaren bekend.
Toch is met het ook op de eenheid dit besluit het beste.
In diverse Anderson kerkverbanden doet zich een sluimerende vrijzinnigheid voor. Dit is voor een groot deel van de CGK niet verteerbaar.

H. T. van Faassen, Beilen - dinsdag, 24 oktober 2017


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties