Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiewoensdag, 18 oktober 2017

Nieuw IJsselmeerpeil blijft controversieel
Lemmer - Het voorgenomen nieuwe waterpeilbeheer in het IJsselmeer en het Markermeer stuit nog steeds op verzet van landbouworganisatie LTO Noord en recreatieorganisaties. Dat bleek gisteravond op een informatieavond in Lemmer.
Rijkswaterstaat toonde op de avond de plannen voor het nieuwe peilbeheer. Aan die plannen wordt al lange tijd gewerkt. Doel is om in 2019 een meer flexibel peilbeheer in te voeren.
In plaats van het huidige streefpeil in de zomer van twintig centimeter onder NAP, wordt het peil in maart opgehoogd tot -10 centimeter NAP. Tot en met begin oktober wordt het peil geleidelijk verlaagd tot het winterpeil van -40, dat blijft zoals het nu is.
Deze peilen zijn niet in beton gegoten, zei Roelof Smedes, omgevingsmanager van het project bij Rijkswaterstaat. ,,Als er in maart bijvoorbeeld storm wordt voorspeld of veel neerslag, dan kunnen we de peilverhoging uitstellen. Die flexibiliteit is een belangrijk onderdeel van het nieuwe beheer. Daarnaast is er een harde randvoorwaarde: de hoogwaterveiligheid mag nooit in gevaar komen.”
De verhoging van het waterpeil en de geleidelijke verlaging tot het winterpeil is gunstig voor de natuur, zegt Smedes. Bovendien leidt de peilverhoging ertoe dat er altijd voldoende zoet water voorradig is. ,,Dat is goed voor de landbouw, zeker in droge tijden.”
Dit laatste wordt erkend door Roel Visser van LTO Noord, die gisteravond de informatieavond bezocht. Dit laat onverlet dat de landbouworganisatie moeite heeft met het nieuwe peilbeheer. Boeren met landbouwgrond buitendijks lopen een groter risico dat hun landerijen door de peilverhoging in het voorjaar vernatten, vreest de landbouworganisatie. ,,Als het peil eenmaal is verhoogd, is het maar de vraag of die verhoging op tijd kan worden teruggedraaid als er storm of hevige regenval wordt voorspeld”, zegt Visser.
De LTO’er wijst erop dat maart een cruciale maand is voor een boer. ,,Dan begint de grasgroei.”
De organisatie pleit er vanwege de risico’s voor dat de zomerdijken langs het IJsselmeer bijtijds worden opgehoogd, dus voordat het nieuwe peilbeheer wordt ingevoerd. Rijkswaterstaat voelt daar vooralsnog niet voor, meldde Smedes. Hij zegt dat boeren hun schade kunnen claimen bij een compensatieregeling. ,,Dan moeten ze die schade uiteraard wel kunnen aantonen.”
Visser liet gisteravond weten dat LTO Noord zeker een zienswijze zal indienen tegen de plannen.
Voor de recreatie heeft het nieuwe peilbeheer negatieve gevolgen, zei Hottem Veenstra van het Watersportverbond, de belangenbehartiger van de watersportverenigingen. De watersporters vrezen dat de havens minder goed bereikbaar worden, omdat in de nazomer het nieuwe streefpeil wat lager ligt dan nu. Vooral boten met een diepgang van meer dan twee meter zullen in de problemen komen, is de verwachting. Ook de Recron waarschuwt hiervoor.
Volgens Rijkswaterstaat blijkt uit onderzoek dat de havens diep genoeg zijn om de peilverlaging op te vangen. Het is daarom niet nodig op voorhand extra te baggeren, zoals de recreatieorganisaties bepleiten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties