Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldonderdag, 19 oktober 2017

Waar blijft verhaal van kabinet over Europa?
Vijf van de 55 pagina’s die het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst van het nieuwe kabinet telt, gaat over het buitenland. Dat is niet veel gezien de turbulente tijden waarin wij leven. In de Verenigde Staten is een onvoorspelbare president aan de macht, aan de Europese oostgrens dringt de Russische president Poetin zich op, de EU worstelt met de ingrijpende gevolgen van de brexit en een deel van het Midden-Oosten staat nog altijd in vuur en vlam. Daarnaast lijkt de EU op initiatief van de uitgesproken pro-Europese Franse president Emmanuel Macron zich op te maken voor een diepere integratie.
Over al dit soort kwesties had het kabinet zich wel duidelijker kunnen uitspreken. Maar als het in het regeerakkoord over het buitenland gaat, wordt er vooral gesproken over de noodzaak de immigratiestroom te beteugelen. Vluchtelingen moeten zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden. De regering blijkt een warm voorstander van opvang in de regio dat deels wordt gefinancierd uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking, iets dat tot voor kort nog volstrekt onbespreekbaar was. Het besef dat wij in een snel veranderende wereld leven met alle bedreigingen voor onze veiligheid van dien lijkt nauwelijks te worden gevoeld, gezien ook de magere anderhalf miljard euro extra voor defensie. Een bedrag dat volstrekt onvoldoende is om zelfs de gaten op te vullen.
Het kabinet kan niet worden betrapt op een duidelijke visie op de toekomst van de Europese Unie. De enige concrete zaken die worden genoemd is dat Nederland op het standpunt staat dat schulden van een zwakkere EU-lidstaat niet worden overgenomen en dat ons land zich aansluit bij het Europees Openbaar Ministerie. Een magere score in het licht van de vergaande plannen die circuleren. Zo komt Frankrijk met voorstellen voor een hechtere bankenunie, een gezamenlijke begroting en zelfs een Europese minister van Financiën. In Duitsland voelen steeds meer partijen voor een Europees leger.
De komende maanden zal het debat in de Europese Unie vooral gaan over meer overdracht van nationale soevereiniteit naar Brussel richting een politieke unie zoals Macron die bepleit, met in zijn navolging de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat onze regering wel beseft dat het onvermijdelijk die kant op gaat, maar zich er niet duidelijk over uitspreekt, komt mogelijk uit vrees de euroscepsis aan te jagen. Die angst lijkt ongegrond. De rechts-populistische storm lijkt aardig uitgewoed. Zelfs Wilders hoor je niet meer over Europa. Maar daarnaast hebben de burgers er recht op te weten hoe het kabinet denkt over de toekomst van de EU. Want anders is het credo in het regeerakkoord dat 'ons lot onlosmakelijk is verbonden met de EU’ even ongefundeerd als nietszeggend. NvdM

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties