Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 8 november 2017

Kielstra: geen slagschaduw voor omwonenden windpark
Cornwerd - De provincie Fryslân houdt vast aan de bouw van het nieuwe windpark Nij Hiddum-Houw tussen Cornwerd, Wons en Zurich. Gedeputeerde Klaas Kielstra maakte gisteren bekend in te stemmen met het omstreden ontwerp voor de bouw van negen windturbines met een tiphoogte van 208 meter aan de A7. Nog vandaag dient hierover de eerste in vermoedelijk meerdere rechtszaken.
De provincie werkt al lange tijd aan de bouw van het windpark, een initiatief van energiebedrijf Nuon en de ondernemersfamilies Brouwer en Mensonides. Het park met een opgesteld vermogen van in totaal 42 megawatt moet bijdragen aan het halen van de landelijke doelstellingen voor windenergie op land.
Tegen het windpark ontstond vooral de laatste maanden veel weerstand. De actiegroep Hou Friesland Mooi en de dorpsbelangen van Witmarsum en Schraard stapten uit de omgevingsadviesraad. Vooral Hou Friesland Mooi is fel tegen. De actiegroep stelt dat het park in het huidige plan te groot is van opzet.
Gedeputeerde Kielstra zei gisteren dat het plan ,,met ongelooflijk veel oog voor de omgeving" is vastgesteld. Hij zegt dat onder meer is afgesproken dat de geluidsbelasting voor omwonenden in vergelijking met een eerder plan met de helft is teruggebracht, en dat de slagschaduw op de gevels van huizen is beperkt ,,tot nul”.
De windturbines komen op de locatie waar nu nog zestien verouderde molens staan. Tien daarvan worden meteen gesloopt, zegt Kielstra, de andere zes draaien nog anderhalf jaar mee en zullen daarna worden gesloopt.
Een van de argumenten van de tegenstanders is dat de provinciale doelstelling van 530,5 megawatt aan windenergie op land al kan worden gehaald met alleen het windpark in het IJsselmeer, en dat Nij Hiddum-Houw daarom niet nodig is. Kielstra zei gisteren dat die doelstelling niet de enige drijfveer is om met dit plan door te gaan. Het windpark komt er ook in het licht van de provinciale doelstelling om in 2025 een kwart van de in Fryslân verbruikte energie duurzaam op te wekken. Bovendien verwacht hij dat het rijk de provincies nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen zal opleggen. ,,Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om te snappen dat die extra opgaven er gaan komen.”
Infobijeenkomst
De stukken voor Nij Hiddum-Houw liggen vanaf vrijdag zes weken ter inzage. Op donderdag 23 november is van vijf tot acht uur een informatiebijeenkomst in De Gekroonde Roskam in Witmarsum.
De actiegroep Hou Friesland Mooi heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen als de plannen niet veranderen. Vandaag dient in Leeuwarden een rechtszaak over de vraag of de stukken al wel ter inzage mogen worden gelegd. Tegen het plan zelf kan pas worden geprocedeerd zodra het definitieve besluit is genomen, vermoedelijk in maart.
Als de actiegroep naar de Raad van State stapt, kan de bouw van het windpark zeker niet voor 2019 beginnen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties