Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiewoensdag, 15 november 2017

Van Gansewinkel jaarlijks de fout in bij inspecties
Drachten - Afvalverwerker Van Gansewinkel in Drachten is niet alleen in 2016 op de vingers getikt bij een inspectie, ook in 2014 en 2015 zijn er overtredingen bij het bedrijf geconstateerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Friesch Dagblad nadat de provincie in november een overzicht van controles bij zogenoemde ‘risicovolle bedrijven’ presenteerde. Van Gansewinkel is een van de tien bedrijven in Fryslân die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).
Deze bedrijven krijgen jaarlijks controle. Van Gansewinkel is het enige bedrijf dat in de afgelopen drie jaar telkens op de vingers is getikt bij inspecties door Inspectie Leefomgeving en Transport, Veiligheidsregio en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij geen enkel ander Fries bedrijf op de lijst ‘risicovolle bedrijven’ zijn zo veel overtredingen en verbeterpunten geconstateerd als bij Van Gansewinkel.
Desondanks ziet de provincie Fryslân geen reden om het bedrijf extra in de gaten te houden, zo meldt een woordvoerder. Gedeputeerde Michiel Schrier wil tegenover deze krant niet reageren op de herhaaldelijk geconstateerde overtredingen en verbeterpunten.
Voorbeelden van overtredingen zijn onjuiste etikettering van gevaarlijke stoffen, het gebruiken van opslagplekken voor gevaarlijke stoffen waar het niet mag, een niet goed sluitende branddeur of het niet plaatsen van de juiste waarschuwingsborden. Geen van de overtredingen of verbeterpunten die in 2014, 2015 en 2016 zijn geconstateerd, kunnen overigens direct leiden tot een ongeval, aldus de inspecteurs.
De provincie heeft begin dit jaar een ‘voornemen last onder dwangsom’ aan Van Gansewinkel opgelegd voor twee overtredingen in 2016. Voordat de provincie moest overgaan tot het daadwerkelijk opleggen van een dwangsom, heeft Van Gansewinkel beide overtredingen ongedaan gemaakt. Dit jaar heeft er nog geen inspectie plaatsgevonden, maar is er een gepland voor december.
Op gedetailleerde vragen van het Friesch Dagblad over de inspecties en de overtredingen gaat Van Gansewinkel niet in. Wel stelt het bedrijf in een e-mail dat de aandachtspunten uit 2016 direct zijn opgelost. Op vragen over de ‘last onder dwangsom’ van de provincie wil het bedrijf niet ingaan. De woordvoerder benadrukt dat Van Gansewinkel van mening is dat het volledig aan de eisen van de overheid voldoet.
Milieuvergunning
Van Gansewinkel werd in het afgelopen jaar ook betrapt op het niet naleven van de milieuvergunning. Dit jaar zijn er bij het bedrijf vijf controles geweest om te zien of de tekortkomingen in het kader van de WABO - de wet op basis waarvan de milieuvergunning wordt afgegeven - zijn verbeterd. Volgens de provincie is Van Gansewinkel in september nogmaals gewezen op verbeterpunten en heeft het bedrijf nog de tijd om het op te lossen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties