Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 6 december 2017

Zorgen om een Protestantse Kerk in Nederland waar heel veel in beweging is
Hij behoort tot het wandelend geheugen als het gaat om het kerkrecht in Nederland: prof. dr. Wim Balke (84). Een leven lang is Balke bij de kerk betrokken en hij heeft zorgen: ,,Er worden wissels omgezet, beslissingen genomen die niet meer terug te draaien zijn.”
Een gesprek met prof. dr. W. Balke, woonachtig in Den Haag, is een reis door de geschiedenis. Hij weet alles van de kerkgeschiedenis en kerkrecht. De scharnierpunten als de afscheiding van 1834 en de doleantie van 1886. Hoe de Nationale Synode van Dor-drecht in 1578 sprak over de eenheid en het gezag in de kerk.
En ook: de gloriejaren van de Nederlandse Hervormde Kerk in de begin jaren zestig van de vorige eeuw. Hoe men met de pet rondging om nieuwe kerkgebouwen te realiseren in nieuwbouwwijken. Diezelfde weg bewandelden de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). ,,Er werd met het hart gegeven. Door velen! Nu zijn sommige van die gebouwen al weer dicht en verkocht…”
Hij zegt het met enige weemoed en er klinkt bij Balke verdriet in door. Wat had hij het graag anders gezien. Prof. Balke komt zelf uit een hervormd gezin van vijf kinderen, opgegroeid in Baarn vlakbij Soestdijk. Drie broers zijn al overleden. ,,Maar we zijn wel állemaal van eenzelfde doorleefd geloof deelgenoot geworden.” Het echtpaar Balke - zijn echtgenote overleed op 14 juni 2014 - kreeg zelf vier kinderen en tien kleinkinderen. ,,Ieder, op zijn eigen wijze, geeft het evangelie vorm in zijn of haar leven. Iets om heel dankbaar voor te zijn, een geschenk.”
Balke preekt ondanks zijn hoge leeftijd ,,nog met enige regelmaat” in gemeenten in de Protestantse Kerk. Hij hoort daar ook de andere verhalen. Ouders en grootouders die zien dat het nageslacht soms niets meer heeft met ‘de kerk’ en waar het christelijk geloof uit beeld is geraakt. ,,Ja, in elk gezin kan het gebeuren. Het leidt tot groot verdriet. Geloof is niet rationalistisch, zuiver intellectueel. Het gaat om het vóórleven ervan.” En dan nog: ook als je dat als ouder met volle overtuiging gedaan hebt, is het geen zekerheid dat je kind of kleinkind later nog in de kerk komt - weet ook hij.
Oneens
Als het over de kerk gaat - de Protestantse Kerk in Nederland - behoort Balke tot diegenen die duidelijk zijn stem laat horen over dingen waar hij het mee oneens is. Dat deed hij al in de jaren zestig met de uitgave De Eigen-Wijs. Een pamflet tegen het groepsdenken in de kerken.
Eigenlijk is dat in al die jaren zijn grootste bezwaar gebleven: de kerk heeft de kerkorde van 1951 uitgehold, het apostolaat is helemaal geseculariseerd en gepolitiseerd en van de boodschap van het evangelie is weinig meer overgebleven - meent hij. Ook nu, nu Balke in de tachtig is, klimt hij nog in de pen. Samen met ds. R.H.M. de Jonge en ds. P. Zeedijk schreef hij de brochure Kerk 2025 getoetst. Protest tegen een machtsgreep van bureaucraten. ,,Mensen die ik spreek zeggen: ‘Die ondertitel had je niet moeten doen. Dat is te hard…’ Maar het is wél zoals wij het zien gebeuren en aantonen.” De plaatselijke gemeente die voorheen nog veel dingen zelf kon beslissen, het is sluipenderwijs uit beeld geraakt, meent Balke.
Lees het hele interview in de papieren krant van 6 december

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Wat jammer dat het Friesch Dagblad ervoor kiest om een emeritus predikant aan het woord te laten over Kerk 2025. Waarom niet een predikant die nu midden in de kerk staat? Ja, de kerk verandert en ja, dat is spannend en sommige dingen zullen onomkeerbaar zijn. Maar de ontkerkelijking lijkt ook onomkeerbaar te zijn. We zullen nieuwe wegen moeten zoeken om van betekenis te blijven; we leven immers niet meer in de tijd van Oepke Noordmans of de dagen dat er gul gegeven werd om nieuwe kerken te bouwen.

ds. A. Warnar, Heeg - donderdag, 7 december 2017


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties