Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 22 december 2017

Flink minder verkeersdoden in Fryslân
Leeuwarden - Het aantal mensen dat het afgelopen jaar in Fryslân is omgekomen bij een verkeersongeval ligt voor het eerst in drie jaar tijd weer onder de dertig: 22. Dit blijkt uit cijfers van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), waarin de ongevallen tot en met 18 december zijn bijgehouden.
Een duidelijke verklaring voor de afname kan Sipke van der Meulen van het ROF niet geven. “Het gaat om allerlei verschillende verkeersongevallen die geen verband houden met elkaar en over de hele provincie verspreid plaatsvonden. Wat opvalt is dat er juist geen ongevallen plaatsvonden op wegen waar het risico hoger leek te zijn vanwege wegwerkzaamheden, zoals bij Joure of Harlingen. Er is in het afgelopen jaar ingezet op het zichtbaarder maken van deze werkzaamheden en dat lijkt effect te hebben gehad.”
Het is volgens Van der Meulen lastig om aan te geven waar de meeste ongelukken door veroorzaakt worden. “Verkeersongevallen zijn vaak eenzijdig. Eenzijdige verkeersongevallen worden over het algemeen niet uitgebreid onderzocht op oorzaken, zoals het gebruik van smartphones. Daarnaast wordt er lang niet altijd een bloedproef gedaan om te controleren of de bestuurder onder invloed was.”
Van de omgekomen verkeersslachtoffers zaten er veertien in een personenauto, onder wie drie bijrijders. De verkeersslachtoffers uit deze groep kwamen uit alle leeftijdscategorieën. Daarnaast kwamen er drie fietsers, twee bromfietsers, één motorrijder en twee voetgangers om het leven. De fietsers waren boven de 55 en de voetgangers boven de 65 jaar. “Maar deze leeftijden zeggen verder ook weinig. Een van de omgekomen voetgangers was 88, maar ze kwam op een een volstrekt willekeurige manier om het leven toen ze over een zebrapad in Drachten liep waar een kraan een onverwachte draai maakte en haar tegen het hoofd raakte.”
Het aantal verkeersdoden steeg van zestien in 2013 naar dertig in 2014. In 2015 kwam het op 34 uit en vorig jaar op 32. “Het aantal slachtoffers is duidelijk afgenomen”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. “Maar elk verkeersslachtoffer is er nog altijd één te veel.”
De provincie zet zich in het aantal verkeersslachtoffers de komende jaren verder naar beneden te brengen. “Dat doen we door de infrastructuur te verbeteren en veiliger te maken, en door het gedrag van de verkeersdeelnemers te beďnvloeden. Wij steunen cursussen voor oudere en beginnende bestuurders en campagnes tegen het gebruik van smartphones in het verkeer.”
Smartphones lijken de rol van alcohol te hebben ingenomen. “Het is al redelijk ingeburgerd dat alcohol echt niet kan in het verkeer. Nu moet dit nog gaan gelden voor afleiding door het gebruik van smartphones.”
Meer hierover in de papieren krant van 22 december 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties