Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldinsdag, 9 januari 2018

Meer oog voor betere uitvoering is nodig
2018 wordt voor het kabinet-Rutte II een beslissend jaar. Als de coalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een succes van het regeerakkoord wil maken, zal er hard gewerkt moeten worden. Het regeerakkoord is namelijk een dik pak papier boordevol met voornemens. Om die voornemens werkelijkheid te laten worden zijn er zeker 148 wetsvoorstellen nodig. Kortom: de turbo moet er op.
Er zit een lang traject tussen wetsvoorstel en wet. Tijd is daarom een kostbaar iets in de politiek. En zeker voor deze coalitie. Door de lange formatie van meer dan een half jaar is er toch veel tijd verloren gegaan. Het kabinet heeft slechts 3,5 jaar de tijd tot de volgende reguliere verkiezingen - en van die tijd zijn er inmiddels alweer drie maanden verstreken. We kunnen dus de komende maanden een volle Kamer-agenda verwachten.
Om de druk nog eens te vergroten: een coalitie wil natuurlijk dat de wetgeving snel ingevoerd is zodat voor de verkiezingen de vruchten ervan geplukt kunnen worden.
Het valt te hopen dat de appendix bij het verslag van informateur Herman Tjeenk Willink bij al deze daadkracht niet wordt vergeten. Tjeenk Willink wees hierin op een belangrijk tekort in de Nederlandse politiek. Al te vaak is de discussie in Den Haag slechts gericht op de politieke haalbaarheid van een voorstel. Om een wetsvoorstel aangenomen te krijgen worden er allerlei compromissen en concessies gesloten. Maar het belangrijkst wordt vaak vergeten: de uitvoering. In Den Haag is er te weinig oog voor de vraag wat voor effect een aangenomen wet uiteindelijk heeft en hoe het uitgevoerd moet worden. De grootste overheidsproblemen zijn volgens hem ontstaan doordat te weinig is stilgestaan bij de uitvoerbaarheid van de nieuwe wetgeving: zie de crisis bij de Belastingdienst.
Bovendien is er de paradox dat sinds de overheid wil functioneren als bedrijf, door middel van het afstoten van taken en het verhogen van de efficiëntie, het aantal regels en daarmee de bureaucratie is toegenomen.
Het lijkt een open deur om te stellen dat de burger hiermee niet gediend is. En toch is veel bureaucratie ontstaan door het goedwillende politieke idee om zo veel mogelijk voor de burger te doen, bijvoorbeeld door het willen garanderen van zoveel mogelijk veiligheid, toegespitste regelgeving of zo min mogelijk verspilling van belastinggeld.
Het zou goed dat het nieuwe kabinet beseft dat, wanneer het wetgevingsproces dadelijk wordt opgestart, niet deze taak de belangrijkste overheidstaak is, maar die van de uitvoering van wetgeving. Want dat is wat de burger van politiek en overheid merkt. En daar wordt ‘Den Haag’ door kiezers op afgerekend. HvdL

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties