Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Hoofdartikelvrijdag, 12 januari 2018

Omslag naar groen handelen is nodig
Nog steeds zijn er ‘klimaatontkenners’ of 'klimaat-sceptici’ die beweren dat het niet steeds of nauwelijks warmer wordt op aarde. Maar dat standpunt is steeds moeilijker vol te houden. De gevolgen van klimaatverandering zijn al volop waar te nemen.
Zo was deze week in het Friesch Dagblad te lezen dat ook 2017 in Fryslân de boeken ingaat als een warm en nat jaar. Sinds 1900 was er slechts drie keer een warmer en drie keer een natter jaar. Die drie warmere jaren waren bovendien alle drie afkomstig uit het tijdperk na 2000 (namelijk 2006, 2007 en 2014). De bijgevoegde grafiek met de gemiddelde jaartemperatuur in Leeuwarden sinds 1951 liet dan ook onmiskenbaar een stijgende lijn zien, hoezeer de rode lijn op zichzelf ook kan schommelen. De nattere jaren zijn eveneens relatief kort geleden: alleen in de jaren 1998, 2001 en 2012 viel meer regen dan in het afgelopen jaar.
Over die klimaatverandering en vooral de oorzaken daarvan kan van alles gezegd worden. Het is een complex verschijnsel, maar over één ding zijn de meeste wetenschappers het eens: de mens is er in elk geval mede debet aan. Dat betekent dan ook dat ‘de mens’ - wij zelf dus - iets kunnen doen om dit te veranderen.
Dat mag een oproep zijn aan overheden, op mondiaal, landelijk, provinciaal en lokaal niveau: investeer in een groene economie. Denk na over alternatieven voor fossiele brandstoffen, en praat met burgers over zonneparken en windmolens; nog te vaak voelen die zich nu overvallen door plannen daartoe. Stimuleer daarnaast met concrete plannen bijvoorbeeld het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer, boven de auto.
En juist in dat opzicht kunnen Friese bestuurders nog wel wat verbeteren. Want te vaak worden er wel miljoenen euro’s geďnvesteerd in nieuwe of verbeterde autowegen en -routes - de Sintrale As, aquaducten bij de N31 en de Drachtsterweg, verbetering van het Europaplein in Leeuwarden - maar wordt er minder gekeken naar de belangen van fietsers. Die blijken, soms zelfs door aanleg van een autoweg, te vaak onnodig ver te moeten omrijden.
Het feit dat de mens mede debet is aan klimaatverandering mag echter ook een oproep zijn aan burgers om te doen wat mogelijk is om dit tegen te gaan. Bespaar energie, pak de fiets, leef en koop bewust.
Het zal op macroniveau de wereld wellicht niet redden, maar kan de eigen omgeving wel verbeteren. En bevraag politici op hun plannen voor een groenere economie. De omslag daarnaar moet verder gaan, ook in 2018. TO

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties