Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 13 februari 2018

Snelle trein naar Randstad als stip op de horizon
Leeuwarden Als het aan spoorbeheerder ProRail ligt, komt er in de toekomst een snelle treinverbinding zonder tussenstops tussen Noord-Nederland en de Randstad. ,,Er zijn de afgelopen jaren forse verbeteringen geweest van het spoorwegennet in Nederland. Maar de reistijd van Leeuwarden en Groningen naar Amsterdam is al die tijd hetzelfde gebleven. Het wordt tijd dat we dat gaan aanpakken”, stelt woordvoerder Jaap Eikelboom.
Betere treinverbindingen kunnen volgens Eikelboom een wapen zijn tegen de toenemende drukte op de snelwegen. ,,De trein is zeer geschikt voor het vervoer van grote massa’s mensen van stadscentrum naar stadscentrum. Wil je mensen uit de auto krijgen, dan moet je concurrerend vervoer aanbieden.”
Een termijn wil ProRail niet hangen aan het voornemen. ,,Het is bedoeld als stip op de horizon.” Veel extra investeringen zijn er volgens Eikelboom niet nodig. ,,De meeste baanvakken liggen er al. Ruimtegebrek op het spoor hoeft ook geen probleem te zijn. Dankzij het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS kunnen meer treinen van het spoor gebruik maken.”
Een nieuw spoor over de Afsluitdijk om het drukke knooppunt Utrecht te ontlasten, is volgens de woordvoerder geen optie. ,,Dan moet fors in nieuwe rails worden geïnvesteerd.”
Gedeputeerde Johannes Kramer is is blij met de plannen van ProRail, al vindt hij het jammer dat er geen concrete datum is. ,,Mar de provinsje is bliid dat ProRail de problemen sjocht en him ynspanne wol foar in flugge ferbining fan Ljouwert nei de Rânestêd.”
Door de vele bruggen in Fryslân en de verdichting van het spoor, zijn extra snelle treinen in de spits volgens Kramer lastig in te bouwen. Daarvoor moet het nieuwe beveiligingssysteem in ieder geval ook op het Friese spoor komen. Die is er niet vanaf Zwollen naar het Noorden. De uitbreiding staat gepland in 2035. ,,Dat soe yn alle gefallen nei foarren skood wurde moatte.”
Ambtenarenlijntje
Tot in de jaren tachtig was er volgens Kramer ook een snelle verbinding met het Westen, het zogenoemde ambtenarenlijntje. Die vertrok rond acht uur uit Leeuwarden en reed in een ruk door tot Zwolle. ,,Dat skeelde sa’n tsien minuten reistiid. Mei in rit sûnder stops oan de Rânestêd ta, is noch in folle gruttere tiidwinst te heljen.” Volgens de NS is er niet concreet met ProRail over de snelle Noord-Westverbinding gesproken, maar biedt het idee interessante mogelijkheden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties