Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelzaterdag, 17 februari 2018

De diepere laag van de veertigdagentijd
Met Aswoensdag begon deze week de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Morgen is de eerste zondag van de veertigdagentijd. In het kerkelijk jaar heeft deze zondag de naam Invocabit . De term is Latijn voor ‘Roept hij Mij aan’. Het verwijst naar de woorden van psalm 91:15. ‘Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen’, zoals het staat in de vertaling van de N ieuwe Bijbelvertaling (2004). In de tekst van de Herziene Statenvertaling (2010) staat het nog scherper: ‘Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken’.
De psalmist spreekt over het wonen in de beschutting van de Allerhoogste en overnachten in de schaduw van de Ontzagwekkende. Het Invocabit heeft het dus over een nabijheid van God die dichtbij komt. Niet vanuit de mens naar God maar vanuit God naar ons. In de kerk verandert de liturgische kleur. In deze periode hangt over de liturgische tafel of de preekstoel een paars antependium. Het groen, dat er sinds 6 januari (Driekoningen) hing, maakt plaats voor een kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete en rouw.
Verootmoediging, inkeer, rouw? Wie de ontwikkelingen rondom de lijdenstijd volgt krijgt een ander gevoel. In veel kerken is de term lijdenstijd ‘ingewisseld’ voor veertigdagentijd. De nadruk ligt op bezinning, onthouding. Qua eten, maar ook minder op je mobieltje kijken – of Netflixen. Een Amersfoorts christelijk financieel adviesbureau biedt een alternatieve invulling voor de veertigdagentijd: 40 dagen financieel vasten. ‘Om samen te groeien in financiële rust.’
Hulporganisatie Tear heeft een ‘40 dagenkalender tegen armoede en onrecht’. Kerk in Actie ontwikkelde de campagne Onvoorwaardelijke liefde. Deze zoomt in op oorlogsgebieden als Syrië en Uganda waar moeders in oorlogsomstandigheden proberen te overleven en voor hun kinderen moeten zorgen. Ook gezinnen in armoede in Nederland worden genoemd. ‘In deze veertigdagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.’
Deze vormen van inkeer zijn ‘bezinningstijden’ die je ook zo in de zomer kunt plaatsen. Ze zijn afgedwaald van waar de veertigdagentijd voor is bedoeld: concentratie op het lijden en sterven van Jezus, en van daaruit op het leven voor Hem. Op het oecumenisch leesrooster staat morgen onder meer een tekstgedeelte uit de eerste Petrusbrief, over het heiligen en eren van God. Het voelt misschien ongemakkelijk, maar laat de lijdens-tijd recht doen aan wat er met Goede Vrijdag en Pasen herdacht wordt. LB

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties