Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelmaandag, 19 februari 2018

Registratie moet weer waterdicht zijn
Is er nu wel of niet op grote schaal gefraudeerd met het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) van rundvee? Dat is de vraag na het lezen van het verhaal van melkveehouder Jan Hoekman uit Haskerhorne, vorige week in deze krant. Naar zijn zeggen is zijn bedrijf ten onrechte geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, nadat er landelijk signalen van fraude waren geconstateerd. Die fraude heeft bij hem niet plaatsgevondden, zegt Hoekman.
Door deze verhalen blijft nog steeds onduidelijk hoe groot de fraude in de melkveesector nu werkelijk is. Minister Carola Schouten van Landbouw berichtte eind januari aan de Tweede Kamer over ‘onregelmatigheden’ in de registratie van melkvee in het I&R-systeem. Dit ‘frauderen met gegevens in I&R’ was volgens Schouten een ‘strafbaar feit’.
Die woorden kunnen nu deels bij haarzelf terug komen. Want als de ervaring van deze Friese boer voor meer melkveehouders geldt, dan is niet alleen de fraude minder groot dan werd gedacht, maar kent ook het I&R-systeem zwakke plekken. Het ministerie van Landbouw heeft al toegegeven dat een honderdtal bedrijven onterecht geblokkeerd is door omissies in het systeem. Ook blokkades van bedrijven die dit jaar tweelingkalveren digitaal hebben ingevoerd - negenhonderd in totaal - zijn weer teruggedraaid omdat ze ‘ten onrechte zijn meegenomen in het onderzoek’, aldus het ministerie.
Dat een niet goed werkend registratiesysteem er mede voor heeft gezorgd dat bedrijven onterecht geblokkeerd zijn geweest, is zorgelijk. Boeren wier bedrijf hierdoor geblokkeerd is, voelen zich weggezet als crimineel. Dat het systeem omissies kent, is ook kwalijk wanneer het gaat om voedselveiligheid en dierziektebestrijding. Het systeem is juist opgetuigd voor een snelle tracering van de herkomst van dierlijke producten.
Uit verschillende voorbeelden is intussen duidelijk geworden dat de systemen waarin boeren hun diergegevens moeten invullen, onvolkomenheden kennen. Uit het oogpunt van voedselveiligheid en dierziektebestrijding moeten deze zo snel mogelijk worden verholpen. Ook vanuit een ander aspect is snelheid geboden. Het is - helaas - kennelijk nodig dat er aanpassingen komen om fraude door boeren uit te sluiten. Het huidige systeem heeft laten zien dat vele tientallen boeren redelijk gemakkelijk hebben kunnen frauderen.
Het is daarom van groot belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de mate van fraude. Bedrijven die onterecht zijn geblokkeerd moeten worden vrijgegeven en het I&R-systeem moet goed worden doorgelicht en aangepast. Het is in het belang van de voedselveiligheid en ook in het belang van het imago van de vele duizenden boeren die hun zaken wél goed voor elkaar hebben. TO/ST

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties