Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 21 februari 2018

Advies: sloop Spiker en bouw iets nieuws
Ternaard - Het verzorgingshuis Spiker in Ternaard (eerder De Spiker) moet worden gesloopt, om plaats te maken voor een kleinschalige vorm van beschut wonen met een gezamenlijke woonkamer waar activiteiten gehouden kunnen worden voor ouderen.
Dit adviseert KAW Architecten en adviseurs aan de Kwadrantgroep, de gemeente Dongeradeel en de dorpsbewoners van Ternaard.
Gisteren presenteerde Emme Groot zijn ideeën om ouderenzorg in het dorp te behouden. Tweehonderd mensen kwamen op de bijeenkomst af. ,,Nee, de handen gingen niet op elkaar. Maar dat had ik ook niet verwacht”, aldus Groot, die het plan heeft opgesteld. Veel bewoners hadden het liefst gezien dat er een plan op tafel zou komen om het verzorgingshuis te behouden, maar dat zou volgens hem geen goede oplossing zijn. ,,Het is gedateerd, oud en energetisch niet in orde.”
Een plan van een onderneemster om in Spiker 34 wooneenheden te creëren zou een te grote aanslag zijn op de woningmarkt in een krimpdorp. Thús Wonen heeft in het dorp al levensloopbestendige huizen gebouwd aan de Albertus Nautastrjitte en ook die stroomden niet zomaar vol. Ook zijn er nog vrije kavels in het dorp beschikbaar.
Groot ziet er daarom meer heil in als Thús Wonen verouderde woningen vervangt door ouderenwoningen en dat daarbij een gezamenlijke ruimte komt. De Kwadrantgroep zou kunnen zorgen voor de medische hulp, en de bewoners kunnen dan zorgen voor activiteiten in de huiskamer. Een groot deel van het terrein van Spiker - waar in een ver verleden Aylva State stond - kan worden ingericht als rollatorvriendelijk park. Ook zou er een goede verbinding moeten komen met de Albertus Nautastrjitte, zodat er een soort woonzorgzone ontstaat.
Het is nu aan de gemeente, het dorp en de Kwadrantgroep om een oordeel te vellen over de ideeën. ,,Zij wilden ouderen in het dorp houden en dit lijkt ons de beste manier om dit voor elkaar te krijgen.” Maar volgens Groot moet Ternaard ook breder kijken. ,,Dit is een oplossing voor één probleem, maar het lijkt ons wijsheid wanneer er een complete dorpsvisie wordt gemaakt. Ternaard heeft te maken met krimp en voorzieningen zoals de dorpswinkel komen onder druk te staan. Het lijkt me een goed plan dat ze daar ook over gaan nadenken.”
Pasana
De toekomst van Spiker kwam voor het eerst ter discussie toen het nog onderdeel vormde van Pasana. De zorgorganisatie wilde het huis sluiten. Toen Pasana in 2014 failliet ging, nam De Kwadrantgroep de hele ouderentak over en had Ternaard goede hoop dat Spiker open kon bljiven. Het gebouw voldeed echter niet aan de brandveiligheidseisen en kampt met leegstand als gevolg van de opgeschroefde eisen voor opname in het verzorgingshuis.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties