Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiomaandag, 12 maart 2018

Friese stemwijzers staan vol met fouten
Drachten De Friestalige stemwijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen bevatten veel fouten. Een kleine inventarisatie van verschillende stemwijzers levert tientallen missers op.
De Friese versie van de stemwijzer in Smallingerland is gisteravond na een correctieronde opnieuw online gezet. In de eerste versie stonden ettelijke fouten, constateerde de FNP in de gemeente dit weekeinde. Ontwikkelaar Prodemos besloot daarop een nieuwe versie te maken.
FNP-lijsttrekker Durk Oosterhof noemde de eerste Friese versie ,,beskamsum”.,,It liket wol as hawwe se de Nederlânske teksten troch in robot oersette litten sűnder der fierder noch nei te sjen.”
Als voorbeeld van foutief Fries gaf Oosterhof de zinsnede ‘boadskippen soene helje kinnen moaten’. Hij was ook ontstemd over de zin ‘űndernimmers syn kapabel genôch om dit sels te organisearjen’.
De FNP stelde voor om Prodemos niet te betalen voor de vertaling.,,As de bakker bôle leverje soe fan deselde kwaliteit as de stimwizer, dan soene jo dat ek net akseptearje.”
Projectleider Jochum de Graaf van Prodemos zei gistermiddag desgevraagd dat de eerste Friese versie ,,een beetje onnadenkend” tot stand is gekomen. Volgens De Graaf was hiervoor een ,,officieel vertaler bij de Afűk” ingehuurd, maar stond die vertaler wel onder grote tijdsdruk. Zij moest de vertaling in anderhalve dag maken.
 
Hoogspanning
Prodemos zette de Friese stemwijzer van Smallingerland op 14 februari op internet, met 42 andere stemwijzers. ,,Wij stonden onder hoogspanning. Normaal gesproken nemen we tijd voor controle, maar dat schoot er nu bij in.” Volgens De Graaf heeft de vertaalster ,,spijt dat ze de opdracht heeft aangenomen”. Ze werkte wel mee aan de nieuwe versie, zei de projectleider.
Prodemos verzorgde de Friese vertaling op verzoek van de gemeente Smallingerland. Andere Friese gemeenten die ook gebruik maken van de Stemwijzer van Prodemos, hebben de Friese vertaling zelf laten maken. Ook dat is zeker niet foutloos gebeurd, leert een blik op de Friese versies in Achtkarspelen, De Fryske Marren en Tytsjerksteradiel.
In de Friese stemwijzer in Achtkarspelen is bijvoorbeeld sprake van ferdubelje (in plaats van ferdűbelje), masjines (masines) en meidoche (meidogge). De stemwijzer in De Fryske Marren maakt gewag van enerzjy-sunnige (sunige), oantrúne (oantrune) en slutingtiid (slutingstiid). Ty-tsjerksteradiel komt met konzjerzje (konsjerzje), wichtiche (wichtige) en jo kinne meitsjen (meitsje).
Dingtiid, orgaan foar de Fryske taal, vindt het spijtig dat er zoveel fouten in de Friese stemwijzers staan. ,,Dit hoecht sa net”, zegt Tjallien Kalsbeek namens het bestuur. ,,Jo moatte in tekst goed fertale kinne.”
De Graaf van Prodemos vindt het overigens vreemd dat er niet eerder kritiek is geuit op de Friese versie van de stemwijzer in Smallingerland. ,,Die versie stond al drie weken online. Elf dagen voor de verkiezingen komt de FNP plotseling met een persbericht. Dat vind ik opmerkelijk.”
Verder wijst De Graaf erop dat de Friese stemwijzer in de gemeente sinds 14 februari in totaal twintig keer is geraadpleegd, tegenover de Nederlandstalige versie 4688 keer.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties