Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 14 maart 2018

Politiek vraagt niet naar goed gedrag politici
Leeuwarden - Van de meeste kandidaat-raadsleden op de lijsten voor de verkiezingen op 21 maart is niet bekend of zij een strafblad hebben of niet. Uit een rondvraag van deze krant bij de partijen blijkt dat de meeste geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. De meeste partijen screenen hun kandidaten onder meer middels gesprekken en vinden een VOG weinig toevoegen.
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid die vermeld dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd. Zo’n verklaring is niet verplicht voor raadsleden. Vanwege potentiële criminele infiltratie van de gemeentepolitiek gingen recent stemmen op om kandidaatsleden beter te screenen, bijvoorbeeld middels zo’n verklaring.
Zo pleitte burgemeester Anton Ederveen (Valkenswaard) in november voor het vragen naar een VOG bij raadsleden, en bepleitte hoogleraar criminologie Emile Kolthoff voor een betere screening van kandidaat-raadsleden. Ook in de Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor politieke partijen van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een VOG geadviseerd.
Overigens zijn mensen met een strafblad niet uitgesloten van raadslidmaatschap. Gemeenten vragen ook geen VOG. Wel moeten leden geloofsbrieven overleggen, waarin onder meer staat dat zij geen functies bekleden die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap.
Van de ruim vijftig fracties die reageerden op de enquête geven tien aan een VOG te verlangen van hun aspirant-raadsleden. Daaronder zitten veelal Friese VVD-fracties, waarbij een VOG landelijk verplicht is voor raadsleden. Van de niet-landelijke partijen die meedoen is GemeenteBelangen Heerenveen de enige responderende fractie die een VOG vraagt. Ook zijn er enkele partijen, zoals GroenLinks Weststellingwerf, die alleen een VOG verlangen van kandidaat-wethouders.
PvdA Opsterland vraagt alleen een VOG bij twijfel. D66 Noordoost-Fryslân, waar onder meer de fracties van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel onder vallen, vroeg bij deze verkiezingen geen VOG. De partij screent de kandidaten middels gesprekken en vragenlijsten, meldt voorzitter Harry Berndsen. Voor de verkiezingen in november voor Noardeast-Fryslân overweegt D66 dat wel.
Meer in het Friesch Dagblad van 14 maart

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties