Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 14 maart 2018

Afvalbedrijf ook in 2017 weer in de fout
Leeuwarden - Bij afvalverwerker Renewi - ontstaan in 2017 uit de fusie van Van Gansewinkel en Shanks - in Drachten zijn in 2017 vijftien overtredingen geconstateerd bij controles door FUMO en ODG ( Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en Omgevingsdienst Groningen) die beiden inspecties uitvoeren voor de provincie. Die maakte de overtredingen gisteren openbaar. Het gaat om overtredingen van de omgevingsvergunning - een vergunning die onder meer het milieu moet beschermen. Gedeputeerde Michiel Schrier eist verbetering. ,,Ons vertrouwen in dit bedrijf is niet bijster hoog natuurlijk.”
Mogelijk zijn er nog meer overtredingen gemaakt door de afvalverwerker: het rapport over de Brzo+ inspectie - een controle speciaal voor bedrijven uit de hoogste risicoklasse - uit december is nog niet openbaar.
Het Friesch Dagblad onthulde vorig najaar in een reeks artikelen dat Renewi als enig Fries bedrijf in de categorie Risicovol drie jaar achtereen niet ongeschonden door de inspecties kwam. In 2014, 2015 en in 2016 werd de afvalverwerker op de vingers getikt, wat onder meer leidde tot politieke ophef in de Staten. Hoogleraar Veiligheid van gevaarlijke stoffen Genserik Reniers van TU Delft hekelde toen de bedrijfscultuur bij de afvalverwerker, omdat die jaar in jaar uit op de vingers wordt getikt.
Bij Renewi werden in 2017 onder meer indirecte waterlozingen geconstateerd, lagen afgekeurde blusmiddelen niet juist opgeslagen, was de rapportage na een containerbrand onvoldoende en was de luchtafzuiging veranderd zonder vergunning. Bij die laatste overtreding heeft de provincie een vooraankondiging van een last tot dwangsom opgelegd.
Gedeputeerde Michiel Schrier wil daden in plaats van woorden van Renewi. ,,Ik heb onlangs een gesprek met ze gehad en gezegd dat als ze vertrouwen willen hebben, dan moeten er bij volgende controles geen overtredingen worden geconstateerd.”
Renewi, en eerder Van Gansewinkel, ligt onder een vergrootglas bij de provincie. ,, Ze moeten de boel op orde hebben, niet alleen bij de opslag en verwerking maar ook als het gaat om regels en procedures. En zolang ze dat niet hebben, worden er vaker controles uitgevoerd.”
Het afgelopen jaar heeft de provincie twee keer een ‘voornemen last tot dwangsom’ opgelegd, maar niet daadwerkelijk een boete opgelegd. ,,Het doel van het voornemen is dat de overtreding wordt hersteld. Als dat gebeurt, volgt er geen boete.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties