Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Cultuurmaandag, 16 april 2018

Fanfaretitels voor Menaam en Augustinusga
Amper drie, vier maanden staan ze op de bok voor hun nieuwe orkest en meteen halen ze de kampioenstitel op het NK Fanfare met hun orkest. Groot feest daarom bij Constantia Menaam en De Bazuin uit Augustinusga.
Gerk Huisma uit Surhuisterveen werd vier maanden geleden gepresenteerd als nieuwe dirigent in Augustinusga. Hij volgde de Groninger Jaap Musschenga op die het orkest de afgelopen jaren naar de derde divisie had geleid. ,,Wy tochten direkt mar nei it ONFK. Dan witte wy wrt wy steane. Mei allinnich wat kofjekonsertsjes komme je ek net sa fier, vertelt voorzitter Greetje Postma.
Met het afscheid van Musschenga vertrokken een stuk of vijf leden. Niet vanwege de dirigent, maar omdat ze het 110-jarig bestaan van de fanfare een mooie gelegenheid vonden om op te houden. ,,Dus it wie foar s de frne perioade wol efkes alle hens oan dek. Wy moasten der folt tsjin oan. Wy hawwe sels op twadde peaskedei oefene en de hiele klub siet der. Geweldich, zegt Postma die altsaxofoon speelt. ,,Gerk Huisma leit s ek goed. It is krekt as wy in Wldpyk. Wy sprekke elkoars taal.
Toen de uitslag zaterdagmiddag in De Lawei in Drachten bekend werd, werd Postma overmand door emoties. ,,Ik hie it net mear. Dit hie ik net ferwachte. Ook het puntentotaal was opvallend. Voor de uitvoering van het werk Valerius variations van Philip Sparke kreeg men 91 punten. De nummer twee, Std Sleat met Durk Knol, kreeg 87,33 punten. Een vierde plek was er voor Arum, terwijl IJlst vijfde werd. De Belgische en Litouwse fanfare werden zesde en zevende.
Ook Anna Martha van der Mei, voorzitter van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschapen (ONFK), en besbas spelend bij Constantia in Menaam, liet zaterdagmiddag de tranen de vrije loop. ,,Ik bin oars net sa glerich, mar it gie gewoan", verklaart ze. Ook haar vereniging trok rond de jaarwisseling een nieuwe, jonge dirigent aan: Paul van Gils uit Purmerend. Voor het eerst in de historie werd een kampioensbeker veroverd in de tweede divisie. Met 91 punten bleven de Menamers CMV Beatrix Doezum onder leiding van Ido Gerard Kempenaar een puntje voor, waarmee de kampioen van vorig jaar werd onttroond.
Van Gils (27) was zelf enigszins verbaasd over de prestatie. ,,Ik moest het orkest in korte tijd naar mijn hand zetten. In december heb ik een concertje met ze gedaan, maar verder had ik geen podiumervaring met ze. Sommige orkesten worden zenuwachtig en presteren minder, maar anderen groeien boven zich uit. Dit was echt super, aldus de Noordhollander.
In de eerste divisie wist de nieuwbakken dirigent van EMM uit Oudega (SWF), Paulus de Jong, niet voor een stunt te zorgen. Hoewel hij met een goed gevoel het podium afkwam, moesten de Oudegaasters, die als eerste moesten aantreden, genoegen nemen met een vijfde plek achter Jistrum en voor Joure en Tzummarum. Volgens bassist Hans Buren van EMM ging de uitvoering vrijwel vlekkeloos. ,,Ik waard der suver emosjoneel fan op t lst. Wy hawwe it stik noch noait sa goed spile as hjoed, aldus Buren.
Waarom Friese fanfares niet wonnen
Net als in 2014 werd De Eendracht uit Den Ilp eerste in de hoogste divisie gevolgd door het Limburgse Meterik en de fanfare Concordia uit Middelstum onder leiding van Klaas van der Woude uit Dokkum. Verplicht werk was het stuk van Jan de Haan dat hij voor Schettens had gecomponeerd: Galea et Bellum . Den Ilp speelde dit stuk vol bravoure. Van Gils, die op het laatste moment op de derde bugel inviel omdat een hoogzwangere muzikant zich niet vertrouwde, had wel een verklaring voor het hoge puntentotaal van Den Ilp. ,,Het verplichte werk gaat over oorlog en geweld: de Tachtigjarige Oorlog. Dirigent Marcel Visser durfde het aan om groots en grof uit te pakken. De andere orkesten waren denk ik wat te beheerst. De dirigent van Menaam had vorige week een repetitieavond met Den Ilp meegemaakt.
In de vierde en vijfde divisie waren vrijdag geen titels voor de Friese deelnemers. In de vierde divisie was debutant Sereno uit Baflo met dirigent Aline Werkman-Schipper van de negen orkesten de beste. Zij speelden het stuk Fzje van Rob Goorhuis, die dat ooit voor Marsum componeerde. De tweede plaats was voor CMV Melodia uit Wijckel onder leiding van Jeanette Valkema met negentig punten. Derde werd CMV Concordia uit Drachten met 87,67 punten.
In de vijfde divisie won Nil Sine Labore uit Boerakker voor CMV Advendo Morra-Lioessens onder leiding van Thom Zigterman. Derde en vierde werden achtereenvolgens Holwerd en de Jouster Jeugd Fanfare.
Volledige uitslag op: www.onfk.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties