Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodinsdag, 12 juni 2018

Opnieuw fel protest tegen windpark Nij Hiddem-Houw
Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk hebben zich ook gisteravond fel verzet tegen het plan voor het windpark Nij Hiddum-Houw. Dat gebeurde op de tweede inspraakavond in het provinciehuis over de plaatsing van negen turbines tussen Cornwerd, Wons en Zurich.
Ook de initiatiefnemers van het park lieten zich gisteravond horen. Henk Kouwenhoven van NUON brak een lans voor het windpark. Volgens de projectleider zijn er met de omgeving verregaande afspraken gemaakt over het beperken van overlast door de windmolens. Die afspraken, onder meer over het geluid en de slagschaduw, gaan verder dan NUON wettelijk verplicht is, benadrukte Kouwenhoven. Hij wees ook op de gezondheidsmonitor die er komt als het park er is. ,,Dat we de gezondheid van omwonenden in de gaten gaan houden is uniek in Nederland."
Tegenstanders
Sjoerd Mensonides, een van de ongeveer vijftig lokale ondernemers die meedoen aan Nij Hiddum-Houw, riep de aanwezige Statenleden op ja tegen het plan te zeggen. ,,Zie windenergie als een zegen voor de mienskip. Iedereen kan participeren." Mensonides schetste een somber beeld als Provinciale Staten eind van deze maand kiezen voor uitstel van Nij Hiddum-Houw. Volgens hem lopen subsidies dan gevaar en zullen veel deelnemers uit het project stappen.
Voor de tegenstanders tellen dergelijke overwegingen niet. Yvonne Willems, grafisch vormgever uit Pingjum, zei dat alleen een kleine groep ondernemers van het plan zal profiteren.
Filmmaker Jeroen Hoogendoorn uit Pingjum begon met het voorlezen van de openingszin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij noemde de molens vervolgens onacceptabel hoog en hekelde het democratisch gehalte van de planvorming.
Pedro Bakker, beeldend kunstenaar te Schettens, zei dat het windpark ,,definitief een schaduw zal werpen op alles wat ons lief is in de Greidhoeke.”
De provincie werkt al enige jaren aan het windpark. De turbines krijgen een tiphoogte van maximaal ruim tweehonderd meter. Op 27 juni moeten de Staten een besluit nemen.
Bij het ter perse gaan van deze krant had gedeputeerde Klaas Kielstra nog niet zijn reactie gegeven.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties