Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiomaandag, 28 oktober 2002

Strijd tussen historici en archiefsneupers
Leeuwarden – Duizenden Friezen houden zich bezig met lokale geschiedschrijving. Een eenzame bezigheid: solitair gaan de amateur-historici naar de gemeentearchieven of het rijksarchief en zoeken daar informatie over overleden familieleden of plaatsgenoten uit een vorige eeuw.
Op de ‘Dei fan ’e lokale skiednis’ zaterdag in congrescentrum It Aljemint in Leeuwarden konden de amateurs met andere liefhebbers van geschiedenis praten over hun hobby.
De dag werd gehouden op initiatief van het Histoarysk Sintrum Ljouwert (het voormalige gemeentearchief). Ruim honderd amateurhistorici luisterden naar sprekers als geschiedenisleraar Douwe Kooistra, die vertelde over zijn onderzoek naar de kerkafscheiding in het dorp Morra in de negentiende eeuw. Hij ontdekte dat de invloed dat de elite ervoor zorgde dat slechts weinig inwoners van Morra zich aansloten bij de nieuwe Christelijke Gereformeerde kerk in buurtdorp Lioessens. Promovendus Harm Nijboer vertelde hoe hij te werk ging bij het onderzoek voor zijn proefschrift naar consumptie van Leeuwarders in de Gouden Eeuw.
Volgens Jan Folkerts, dagvoorzitter en medewerker van het Leeuwarder archief, is de belangstelling voor geschiedenis enorm. Hoeveel Friezen precies zijn aangesloten bij een historische vereniging weet Folkerts niet. Maar het moeten er veel zijn: alleen al in Leeuwarden zijn dertienhonderd mensen lid van de historische vereniging Aed Levwerd. In sommige andere plaatsen is het ledental nog groter.
Folkerts krijgt veel van die hobbyisten over de vloer. Vaak zijn het ouderen met veel vrije tijd. Jongeren hebben ook wel belangstelling voor geschiedenis, maar het ontbreekt hen aan voldoende tijd, meent Folkerts. ,,Sneupen in het archief valt niet mee en is tijdrovend.’’
Het idee van een symposium voor de amateurverenigingen deed hij op van zijn collega’s in Groningen. Daar wordt al jaren een bijeenkomst gehouden van amateurhistorici. ,,Het is voor amateurs heel interessant om te horen hoe anderen hun hobby oppakken.’’
De dag van de lokale geschiedenis heeft nog een doel: het in contact brengen van de ‘sneupers’ met de professionele historici. De beide groepen geschiedenisschrijvers nemen elkaar niet altijd serieus. De wetenschappers verwijten de leken dat zij hun werk niet in een groter kader plaatsen. De amateurs verwijten op de beroepshistorici op hun beurt dat ze niet genoeg weten van de lokale geschiedenis. De dag van de lokale geschiedenis is een poging begrip te kweken tussen de beide groepen. ,,Maar enige vorm van strijd onderling zal er altijd wel blijven’’, verwacht Folkerts.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties