Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiomaandag, 28 oktober 2002

Halvering overvalt COA
Leeuwarden – De snelle terugloop van het aantal asielzoekers overvalt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
Binnen twee jaar moet het COA zijn opvangcapaciteit gehalveerd hebben. Ook het aantal medewerkers zal flink worden teruggebracht. Nu al heeft het COA een vacaturestop. Vooralsnog zijn gedwongen ontslagen nog niet in zicht.
Dat schrijft directeur mevrouw J. Sybesma van cluster Westergo, waar de asielzoekerscentra (azc’s) van Harlingen en Franeker onder vallen, in een brief aan de medewerkers. Volgens Sybesma was de inkrimping van het COA al langer bekend, maar is juist de snelheid waarmee de aantallen teruglopen hoger dan verwacht. In de toekomst worden alleen nog asielzoekers opgevangen in asielcentra met een permanent karakter (voor zo’n twintig jaar). Eerder werd bekend dat tijdelijke centra gaan sluiten. Dit gebeurt niet stante pede, maar pas als de overeenkomst met de gemeente afloopt. Ook zijn enkele tijdelijke centra afgeblazen.
Het COA is per definitie een zogenoemde ‘groei-krimporganisatie’, legt woordvoerder M. Slaager uit. Dat houdt in dat de organisatie meebeweegt met de instroom van asielzoekers. ,,Vroeger hadden we 26.000 opvangplaatsen, en toen zijn we binnen een hele korte tijd gegroeid naar een organisatie met bijna 80.000 opvangplaatsen. Nu hebben we twee jaar gekregen om de capaciteit te halveren’’, legt Slaager uit.
Volgens Slaager is nog geen sprake van gedwongen ontslagen. ,,Van alle COA-medewerkers is zo’n 70 procent in vaste dienst. De overige 30 bestaat uit personen met tijdelijke contracten en uitzendkrachten. Het lijkt erop dat we voorlopig kunnen volstaan met het niet verlengen van contracten.’’
Slaager vertelt dat het COA in onderhandeling is met de vakbonden. ,,Wij zijn een hele rare organisatie. De ontwikkelingen in de asielwereld zijn onvoorspelbaarder en grilliger dan de beurs. Alle medewerkers weten dat ook. Omdat het COA zo afhankelijk is van de ontwikkelingen, is het heel belangrijk dat we de in- en uitstroom van medewerkers op een sociaal verantwoorde manier uitvoeren. We zijn met de bonden in overleg over een goede manier om dit aan te pakken.’’
Het COA moet het aantal opvangplaatsen halveren. Momenteel is Nederland verdeeld in vijf regio’s. Over twee jaar zullen dit er nog drie zijn. Het aantal clusters waarin de regio’s weer onderverdeeld zijn, wordt teruggebracht. Nu telt Nederland nog 36 clusters. Het is de bedoeling dit aantal terug te brengen tot zo’n vijftien. Hoe de grenzen tussen de clusters gaan lopen, is nog niet bekend. ,,Wel willen we zo veel mogelijk de provinciegrenzen aanhouden. Een provincie die relatief veel azc’s heeft, kan dan misschien twee clusters krijgen.’’ Momenteel is Fryslân verdeeld in vier clusters: Westergo, Oostergo, Middelsee en Zuid-Fryslân.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties