Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Abonnementsvoorwaarden

Looptijd van een abonnement

Een regulier abonnement op het Friesch Dagblad is doorlopend tot wederopzegging.

Uw eerste abonnementsperiode is minimaal even lang als uw eerste betaalperiode met een minimum van een maand.

Actieabonnementen hebben altijd een vaste looptijd. Na het afsluiten van een abonnement ontvangt u een welkomstbrief waarin de duur van het abonnement staat vermeld.

Het afsluiten van een actieabonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na beŽindiging van een abonnement op hetzelfde adres.

Binnen 14 dagen vanaf ingangsdatum kunt u contact opnemen met het KlantenContactCentrum om het abonnement alsnog voortijdig te laten beŽindigen, zonder dat er kosten aan verbonden zijn.


Eerste factuur

Facturering vindt plaats per maand, per kwartaal of per jaar. Het bedrag van de eerste factuur kan afwijken.


Abonnementsprijzen

Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementsprijzen kunnen wijzigen gedurende de looptijd van uw abonnement.


Verlenging

Na deze eerste periode wordt uw abonnement verlengd met telkens een nieuwe betaalperiode (maand, kwartaal of jaar).

Actieabonnementen hebben een vaste looptijd en worden automatisch beŽindigd.


Abonnement beŽindigen

Wilt u het abonnement opzeggen, dan dient de opzegging minimaal 1 maand voor het begin van een nieuwe betaalperiode bij ons binnen te zijn.

1. Het abonnement kan per direct worden beŽindigd bij dwingende redenen (overlijden, gezondheid, ouderdom en verhuizing buiten het verspreidingsgebied).

2. Het abonnement kan per direct worden beŽindigd indien door derden, die in opdracht van Friesch Dagblad abonnementen werven, aantoonbaar foute afspraken zijn gemaakt.

Actieabonnementen kunnen tussentijds niet worden beŽindigd, met uitzondering van dwingende redenen (zoals onder punt 1.)


Verspreidingsgebied

Bij abonnementen buiten ons verspreidingsgebied worden portokosten in rekening gebracht en ontvangt u de krant minimaal ťťn dag later. Friesch Dagblad is niet verantwoordelijk voor latere bezorging door postbedrijven.


Vakantieservice

De vakantieservice is beperkt van toepassing bij actieabonnementen. Met een actieabonnement kunt u de krant laten doorsturen naar een ander adres of tijdens uw vakantie de krant digitaal lezen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties