Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 10 mei 2007.

Economiedonderdag, 10 mei 2007

Melkboeren in actie voor hogere prijs

Meppel - Melkveehouders verenigd in de Dutch Dairymen Board (DDB) hebben gisteren actie gevoerd bij de zuivelcorporaties Friesland Foods in Meppel en Campina in Zaltbommel. Zij willen dat de corporaties hogere prijzen vragen bij de verkoop van melkproducten. Boeren krijgen nu onvoldoende om rond te komen, vinden zij.

Economiedonderdag, 10 mei 2007

Cao transporteurs beroepsgoederen

Den Haag - De vakbonden hebben vanochtend een akkoord bereikt met de werkgevers over de cao beroepsgoederenvervoer. Per 1 juni worden de lonen, toeslagen en onbelaste verblijfkosten verhoogd met 3,2 procent. Per 1 april 2008 komt daar nog 1,5 procent bovenop. Verder is afgesproken dat werknemers in december een eenmalige uitkering van 350 euro krijgen. De bijdrage voor de WGA-premie voor dit jaar wordt bijna een half procent. De ploegentoeslag wordt 1,25 procent per 1 januari 2008.

Economiedonderdag, 10 mei 2007

Loopbaan staat centraal in beroepsonderwijs

Leeuwarden – ,,Leerlingen in het beroepsonderwijs moeten zich veel meer verdiepen in hun loopbaan”, stelt dr. F. Meijers, lector Pedagogiek van de beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool. ,,Door de opkomst van de diensten- en kenniseconomie worden arbeidsverhoudingen flexibeler.”

Economiedonderdag, 10 mei 2007

Lekker Italiaans met Friese streekproducten

Vestiging: Ryptsjerk

Hoofdartikeldonderdag, 10 mei 2007

Islam, democratie...

De verkiezing van een president in Turkije is ontpopt tot een machtsstrijd tussen de strijdkrachten en de regering van de streng-islamitische premier Erdogan. Het land, dat wil toetreden tot de Europese Unie, is het toneel van een verscherpte strijd die in Turkije telkens weer oplaait: die tussen de aanhangers van de strikte scheiding tussen moskee en staat en de voorvechters van een politieke rol voor de belangrijkste religie in het land, de islam.

Regiodonderdag, 10 mei 2007

Friese CDA-preses onder vuur

Leeuwarden - Een evaluatiecommissie gaat grondig onderzoek doen naar het functioneren van het dagelijks bestuur van het CDA Fryslân. Vanuit de achterban is er met name kritiek op de wijze van besturen van voorzitter Pé Miedema. Belangrijkste kritiekpunt is de manier waarop vijf lijstduwers aan de kandidatenlijst voor Provinciale Staten zijn toegevoegd. Volgens een deel van de achterban is daar nooit een democratisch besluit over genomen.

Regiodonderdag, 10 mei 2007

Vertrouwen FNP en VVD geschaad

Leeuwarden - De onderhandelingen voor deelname van een derde partij aan een coalitie met CDA en PvdA hebben bij de VVD en de FNP diepe wonden geslagen. De manier waarop uiteindelijk voor de ChristenUnie gekozen werd, heeft de onderlinge verstandhoudingen geschaad. De fractievoorzitters van VVD en FNP zeiden gistermiddag dat ze zich slecht behandeld voelen.

Regiodonderdag, 10 mei 2007

ChristenUnie brengt gezinscoaches in

Een proefproject met gezinscoaches, een proefproject waarbij het midden- en kleinbedrijf meer wordt betrokken bij vakgericht onderwijs, om de hoge uitval in het mbo en vmbo terug te dringen en initiatieven die participatie van vijftigplussers aan het arbeidsproces vergroten.

Regiodonderdag, 10 mei 2007

Voorman Adema van CU onder vuur

Leeuwarden - De nieuwe kandidaat-gedeputeerde voor de ChristenUnie, Piet Adema, moet een extra zware screening ondergaan door het integriteitsbureau van Binnenlandse Zaken. De fractievoorzitters van de Statenpartijen bepalen vandaag of morgen welke vragen allemaal beantwoord moeten worden. De zware screening werd gisteren toegezegd door CDA-lijsttrekker Sjoerd Galema. ,,Alle vragen moeten beantwoord worden. We willen een zo breed mogelijk draagvlak.”

Regiodonderdag, 10 mei 2007

‘Rijk moet taalbeleid aan provincie laten’

Leeuwarden - Dat meertaligheid niet schadelijk is voor de taalontwikkeling van Friese kinderen is wetenschappelijk al vaak genoeg aangetoond, we moeten het nu hebben over de manier waarop we de onderwijspraktijk met die kennis aanpassen. En dat gaat het gemakkelijkst als het Rijk op dat punt de regie overlaat aan de provincie. Dat stelt directeur R. Salverda van de Fryske Akademy bij aanvang van het internationale congres over meertaligheid dat het onderzoeksinstituut Mercator vandaag en morgen in Leeuwarden houdt. ,,Onlangs zag ik een rapport van de Groningse wetenschapswinkel, waaruit bleek dat 68 procent van de leerkrachten het professioneel vindt om ouders van anderstalige leerlingen het advies te geven om thuis maar Nederlands te spreken. Terwijl taalonderzoek al zo lang aantoont dat dat juist niet goed is. Daaruit blijkt dat er een grote kloof gaapt tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk. Die kloof moeten we overbruggen.”

Regiodonderdag, 10 mei 2007

Centrale Vlieland blijft

Vlieland - Vlieland, de laatste plaats waar men de elektriciteit niet van het landelijk stroomnet krijgt, moet nog een klein jaar zijn eigen mini-centrale open houden. Netbedrijf Continuon wilde de afgeschreven gas- en oliegestookte centrale eigenlijk rond deze tijd vervangen door een stroomkabel vanaf de vaste wal, maar de aanleg ervan stuit op grote problemen.

Regiodonderdag, 10 mei 2007

‘De HT-race moet een ‘toerversie’ krijgen’

Terschelling - Hilariteit in de Terschellinger discotheek OKA18, voorjaar 1975. De jongens van de Zeevaartschool hebben voor de zoveelste keer de sprint-roeiwedstrijden verloren van de Terschellinger OKA-ploeg. En dat krijgen ze natuurlijk te horen ’s avonds.

Geloof & Kerkdonderdag, 10 mei 2007

Bethel: uitbreiding door toestroom jeugd

Drachten - De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten is bezig met een onderzoek hoe men moet inspelen op de groei van de gemeente. ,,Er is groei over de gehele linie, maar met name bij het kinder- en tienerwerk lopen we op zondag tegen de grenzen aan”, aldus voorganger ds. Orlando Bottenbley.

Geloof & Kerkdonderdag, 10 mei 2007

Missionair in eigen omgeving

Urk - De pinksterbeweging viert dit jaar haar 100-jarig bestaan in Nederland. Het landelijke platform stimuleert lokale pinkster- en evangelische gemeenten om zaterdag hun deuren wijd open te zetten. Geen eigen feestje, maar ,,zichtbaar worden in de samenleving”. In Fryslân wordt het eeuwfeest echter niet uitgebreid gevierd.

Geloof & Kerkdonderdag, 10 mei 2007

Leeuwarder kerk houdt diaconale stille tocht

Leeuwarden - De evangelische gemeente De Salvator houdt donderdagavond een stille tocht door Leeuwarden. Met de tocht wil men de aandacht vestigen op de vele mensen in de stad die leven in eenzaamheid, gebukt gaan onder verslaving en depressie, leiden aan ziekte en uitzichtloosheid en/of kampen met voortdurende tegenslag. ,,We willen de Leeuwarders graag hoop en troost geven en hen volop van het leven laten genieten’’, zegt voorganger ds Nicolas van Amerom.

Weerdonderdag, 10 mei 2007

Later weer regen

Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe en later krijgen we regen. Het kwik komt te liggen rond 15 ŕ 16 graden. Het waait matig vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard uit het westen tot zuidwesten. Vannacht is het ook regenachtig, morgen blijven er nog een paar buien over.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties